Suomen virallinen tilasto

Työvoimatutkimus

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Työttömyys kasvoi selvästi syyskuussa vuoden takaiseen verrattuna
20.10.2020
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli vuoden 2020 syyskuussa 35 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli 47 000 enemmän kuin vuoden 2019 syyskuussa. Työllisyysasteen trendiluku oli 71,4 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 8,4 prosenttia.

Seuraava julkistus:
24.11.2020

Kuvaus: Työvoimatutkimus (Labour Force Survey) kerää tilastotietoja 15–74-vuotiaan väestön työhön osallistumisesta, työllisyydestä ja työttömyydestä sekä työvoiman ulkopuolisten toiminnasta. Työvoimatutkimuksen tiedonkeruu perustuu Tilastokeskuksen väestötietokannasta kahdesti vuodessa satunnaisesti poimittuun otokseen. Kuukausittainen otos on noin 12 000 henkeä ja tiedot kerätään tietokoneavusteisilla puhelinhaastatteluilla. Vastaajien antamien tietojen pohjalta luodaan kuva koko 15–74-vuotiaan väestön toiminnasta. Työvoimatutkimuksen yhteydessä tehdään myös ns. "ad hoc moduli", jonka aihe vaihtelee vuosittain.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ammatit, ammattiasema, elinkeinorakenne, elinkeinot, julkinen sektori, kokoaikatyö, lomautus, määräaikainen työ, nuorisotyöttömyys, osa-aikatyö, palkansaajat, pitkäaikaistyötön, sosioekonominen asema, toimialat, työaika, työelämä, työlliset, työllisyys, työllisyysaste, työmarkkina-asema, työmarkkinat, työsuhde, työttömyys, työttömyysaste, työttömät, työtunnit, työvoima, työvoiman ulkopuolella olevat, työvoimaosuus, viikkotyöaika, yksityinen sektori, yrittäjät.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Työvoimatutkimuksen ensimmäiset uuden luokittelun mukaiset työnantajasektoritiedot on julkaistu 23.4.2020
23.4.2020
Vuoden 2020 alusta on otettu käyttöön uusi työnantajasektorin luokittelu, joka perustuu Sektoriluokitus 2012-standardiluokitukseen.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/index.html