Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2012/I - 2013/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2012/I 2013/I 2012/I - 2013/I 2012/I - 2013/I
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 870,8 839,2 -31,6 -3,6
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 16,3 15,4 -0,9 -5,4
Jordbruk 01 6,6 5,1 -1,6 -23,9
C Tillverkning 10-33 142,9 140,5 -2,4 -1,7
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 16,8 17,2 0,5 2,8
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 22,4 19,6 -2,8 -12,7
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 19,6 22,1 2,5 12,7
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 23,0 23,1 0,2 0,8
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 49,0 45,3 -3,7 -7,6
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 12,1 13,2 1,1 8,8
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 11,3 10,3 -1,0 -8,8
F Byggverksamhet 41-43 57,2 56,2 -1,0 -1,8
Byggande av hus 41 19,2 20,6 1,4 7,1
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 29,7 28,3 -1,4 -4,7
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 97,8 97,6 -0,2 -0,2
Handel samt reparation av motorfordon 45 15,9 14,7 -1,2 -7,7
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 35,2 35,9 0,6 1,8
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 46,7 47,0 0,4 0,8
H Transport och magasinering 49-53 50,7 48,9 -1,8 -3,6
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 30,1 30,8 0,7 2,3
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 20,6 18,1 -2,5 -12,2
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 24,4 28,1 3,8 15,4
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 41,5 37,9 -3,6 -8,7
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 30,2 29,8 -0,4 -1,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 52,5 52,3 -0,2 -0,4
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 21,9 21,2 -0,7 -3,0
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 35,1 32,6 -2,5 -7,2
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 21,0 18,4 -2,6 -12,5
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 46,8 45,5 -1,3 -2,8
P Utbildning 85 66,5 62,7 -3,8 -5,8
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 155,2 140,5 -14,6 -9,4
Hälso- och sjukvård 86 71,9 63,4 -8,5 -11,8
Vård och omsorg med boende 87 33,4 32,3 -1,1 -3,3
Öppna sociala insatser 88 49,9 44,8 -5,0 -10,1
R Kultur, nöje och fritid 90-93 16,7 15,6 -1,1 -6,5
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 21,4 21,6 0,1 0,7
X Näringsgrenen okänd 00 4,1 3,6 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2013, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Joanna Viinikka 09 1734 3796, Ari Väisänen 09 1734 2290, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 23.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2013, Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2012/I - 2013/I . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/03/tyti_2013_03_2013-04-23_tau_035_sv.html