Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.10.2009

Syyskuussa työllisiä 75 000 vähemmän kuin vuosi sitten

Vuoden 2009 syyskuussa työllisiä oli 75 000 vähemmän kuin edellisvuoden syyskuussa. Työttömien määrä lisääntyi 34 000 ja työttömyysaste kasvoi 1,4 prosenttiyksikköä. Vuoden kolmannella vuosineljänneksellä (heinä-syyskuussa) työllisyys väheni keskimäärin 90 000 henkeä. Työllisyyden väheneminen keskittyi miesvaltaisille toimialoille.

Työllisiä oli vuoden 2009 syyskuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 436 000 eli 75 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Palkansaajien määrä väheni, mutta yrittäjien määrä hieman lisääntyi. Työllisten määrä väheni kaikissa lääneissä.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli syyskuussa 67,6 prosenttia eli 2,3 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 67,5 prosenttia. Miesten työllisyysaste laski edellisen vuoden syyskuusta 3,5 prosenttiyksikköä 68,3 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 1,1 prosenttiyksikköä 67,0 prosenttiin.

Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2009 syyskuussa 192 000, mikä oli 34 000 enemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa. Työttömien miesten määrä lisääntyi 23 000:lla ja työttömien naisten 12 000:lla.

Työllisyyden muutokset 2009/09 – 2008/09 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2009/09 2008/09 2009/09 - 2008/09
1000 henkeä Prosenttia (%)
15–74-vuotias väestö 4 030 4 009 0,5
Työvoima yhteensä 2 628 2 670 –1,5
Työlliset yhteensä 2 436 2 511 –3,0
– palkansaajat 2 094 2 179 –3,9
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 342 332 3,0
Työttömät 192 158 21,5
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 401 1 339 4,7
  Prosenttia (%) Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste (15–64–vuotiaat), % 67,6 70,0 –2,3
Työttömyysaste, % 7,3 5,9 1,4
Työvoimaosuus, % 65,2 66,6 –1,4
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työttömyysaste oli syyskuussa 7,3 prosenttia, mikä oli 1,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen trendi oli syyskuussa 8,4 prosenttia. Miesten työttömyysaste kasvoi 1,8 prosenttiyksikköä 7,6 prosenttiin ja naisten 0,9 prosenttiyksikköä 7,0 prosenttiin. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli syyskuussa 16,5 prosenttia, mikä oli 3,9 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisen vuoden syyskuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 21,6 prosenttia. Työttömyysaste oli pienin Etelä-Suomen läänissä, 6,2 prosenttia, ja suurin Lapin läänissä, 9,9 prosenttia.

Työvoimaan kuulumattomia työikäisiä oli syyskuussa 1 401 000, mikä oli 63 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työvoimatutkimuksen kolmanneksen vuosineljänneksen tiedot

Seuraavassa esitetään vuoden kolmanneksen vuosineljänneksen keskimääräisiä työllisyys- ja työttömyystietoja. Ne ovat tarkempia kuin kuukausittaiset tiedot, sillä ne perustuvat kolmen kuukauden otokseen. Neljännesvuositietojen pohjalta voidaan esittää muun muassa tietoja toimialoittain ja maakunnittain, mihin kuukausittainen otoskoko ei riitä.

Työllisyyden muutokset 2009/III–2008/III Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan

  Vuosi/Neljännes Muutos
2009/III 2008/III 2009/III - 2008/III
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työvoima yhteensä 2 679 2 717 –1,4
Työlliset yhteensä 2 476 2 566 –3,5
Työttömät, yhteensä 202 151 33,8
– miehet 106 70 52,5
– naiset 96 81 17,8
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä työllisiä oli keskimäärin 2 476 000 henkeä, mikä oli 90 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisten miesten määrä väheni 67 000 henkeä ja naisten 23 000 henkeä. Työllisten määrä väheni kaikissa lääneissä, määrällisesti eniten kuitenkin Länsi-Suomessa, 41 000. Vaikka palkansaajien määrä väheni, oli työllisiä yrittäjiä vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä keskimäärin 6 000 henkeä enemmän kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna. Palkansaajista puolestaan määräaikaista työtä tekevien osuus väheni ja osa-aikatyötä tekevien osuus lisääntyi.

Vuoden kolmannella neljänneksellä työllisten määrä väheni eniten teollisuudessa (–49 000), rakentamisessa (–17 000) ja tukkukaupassa (–14 000). Kasvua oli muun muassa terveys- ja sosiaalipalveluissa. Toimialoittaiset työllisyystiedot julkaistaan nyt kolmatta kertaa uudella kansallisella TOL 2008 -luokituksella. Uusi luokitus perustuu EU:n toimialaluokitukseen NACE Rev.2 ja se poikkeaa monilta osin vanhasta TOL 2002 -luokituksesta. Tarkemmin eroista on kerrottu Tilastokeskuksen www-sivuilla: http://tilastokeskus.fi/til/tol2008.html .

Tehdyt työtunnit vähenivät vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä 6,4 prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Työllisten määrä väheni samalla ajanjaksolla 3,5 prosenttia, joten työtuntien määrä työllistä kohti on vähentynyt.

Työttömiä oli vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä 51 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli kolmannella vuosineljänneksellä 7,5 prosenttia, kasvua vuodentakaisesta oli 2,0 prosenttiyksikköä. Miesten työttömyysaste kasvoi 2,8 prosenttiyksikköä 7,7 prosenttiin naisten työttömyysasteen kasvaessa 1,2 prosenttiyksiköllä 7,4 prosenttiin.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli syyskuun 2009 lopussa kaikkiaan 266 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 77 000 suurempi kuin edellisen vuoden syyskuussa. Työttömyys kasvoi edellisestä vuodesta kaikkien TE-keskusten alueilla. Eniten työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi Etelä-Pohjanmaalla (61 %), Varsinais-Suomessa (59 %) ja Pirkanmaalla (55 %). Syyskuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 30 000, mikä oli 24 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli syyskuun lopussa yhteensä 79 000, mikä oli 5 000 vähemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,0 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 34 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 14 000 suurempi kuin edellisen vuoden syyskuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin syyskuussa 30 000 uutta avointa työpaikkaa eli 15 000 vähemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa.

Muutokset 2009/09 – 2008/09 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2009/09 2008/09 2009/09 - 2008/09
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työttömät työnhakijat 266 188 41,1
– yli vuoden työttömänä olleet 42 42 –0,5
Toimenpiteillä yhteensä 79 84 –6,2
– tukitoimenpitein työllistetyt 33 38 –14,4
– työvoimakoulutuksessa 29 29 1,8
– työharjoittelussa, vuorottelutyössä 17 17 –1,2
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 30 45 –32,7
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 010 604 8050, http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen päivitetyt taulukot (sisältää kuukausitaulukoiden lisäksi 17 neljännesvuositaulukkoa sekä neljä päivitettyä px-web tietokantataulukkoa): http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau.html

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Kausitasoitetusta trendistä: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu, Population and social conditions -aihealueelta.

Avoimet työpaikat: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index.html


Lähde: Työvoimatutkimus 2009, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (558,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 20.10.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/09/tyti_2009_09_2009-10-20_tie_001_fi.html