Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

10.1 Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2009/III - 2008/III

  Vuosi/Neljännes Muutos
2009/III 2009/II 2008/III 2009/III - 2008/III
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia (%)
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 145 2 161 2 241 -4,3
A-B Maatalous, metsätalous, kalatalous; kaivostoiminta 01-09 42 40 43 -3,3
Maatalous 01 20 21 20 0,9
C Teollisuus 10-33 357 361 403 -11,5
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 43 44 48 -9,1
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 54 56 67 -19,5
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 51 53 50 2,9
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 58 56 67 -13,1
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 118 117 136 -13,4
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 32 35 36 -9,1
D-E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 26 28 25 7,0
F Rakentaminen 41-43 139 135 154 -10,0
Talonrakentaminen 41 46 44 55 -16,6
Erikoistunut rakennustoiminta 43 72 68 78 -8,2
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 258 262 275 -6,3
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 32 32 36 -12,1
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 77 82 92 -16,5
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 149 147 147 1,5
H Kuljetus ja varastointi 49-53 127 131 133 -4,6
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 75 79 79 -4,3
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 51 52 54 -5,0
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 76 75 80 -4,4
J Informaatio ja viestintä 58-63 88 89 89 -0,7
K-L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 62 67 67 -6,5
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 118 113 123 -4,4
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 50 51 55 -9,4
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 86 87 91 -5,7
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 52 54 54 -3,3
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 119 112 117 1,5
P Koulutus 85 156 160 157 -0,5
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 371 378 367 1,2
Terveyspalvelut 86 179 176 169 6,0
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 77 82 74 3,4
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 115 120 123 -6,7
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 44 44 40 10,4
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 68 69 67 2,0
X Toimiala tuntematon 00 8 10 11 .

Lähde: Työvoimatutkimus 2009, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 20.10.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2009, 10.1 Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2009/III - 2008/III . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/09/tyti_2009_09_2009-10-20_tau_034_fi.html