Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 18.4.2016

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto supistui 47 prosentilla edellisvuodesta loka-joulukuussa 2015

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 28 miljoonaa euroa vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä, mikä on 47 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Edelliseen neljännekseen verrattuna liikevoitto laski 3 miljoonaa euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritystilastosta.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2009-2015, milj. euroa

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2009-2015, milj. euroa

Palkkiotuotot ja palkkiokulut

Palkkiotuotot olivat vuoden neljännellä neljänneksellä 110 miljoonaa euroa, mikä on 18 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2014 vastaavana ajankohtana. Edelliseen neljännekseen verrattuna palkkiotuotot kasvoivat 3 miljoonaa euroa. Palkkiokuluja kertyi 27 miljoonaa euroa, mikä on miljoona euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Edelliseen neljännekseen verrattuna palkkiokulut olivat 3 miljoonaa euroa suuremmat.

Korkotuotot ja korkokulut

Korkotuotot olivat 0,4 miljoonaa euroa, mikä oli 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 18 prosenttia vähemmän kuin edellisellä neljänneksellä. Korkokuluja oli neljännellä neljänneksellä 0,1 miljoonaa euroa ja ne laskivat 15 prosenttia edellisen vuoden neljännekseen verrattuna. Edelliseen neljännekseen verrattuna korkokulut laskivat 44 prosenttia.

Hallinto- ja liiketoiminnan kulut

Sijoituspalveluyritysten suurin kuluerä olivat hallintokulut, joita kertyi vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä 53 miljoonaa euroa, mikä on 4 miljoonaa vähemmän kuin vuotta aiemmin ja edelliseen neljännekseen verrattuna hallintakuluja oli 8 miljoonaa euroa vähemmän. Hallintokuluista henkilöstökulut olivat 32 miljoonaa euroa eli 61 prosenttia koko hallintokuluista. Liiketoiminnan muut kulut olivat 9 miljoonaa euroa mikä on vajaa miljoona euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Taseet

Taseiden yhteenlaskettu arvo oli 390 miljoonaa euroa. Taseet kasvoivat 25 prosenttia vuoden takaisesta. Oman pääoman osuus taseiden loppusummasta oli 65 prosenttia.

Sijoituspalveluyrityksiä oli toiminnassa vuoden 2015 neljännen neljänneksen lopussa 57 kappaletta, joista 44 teki voitollisen liiketuloksen.


Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kerttu Helin 029 551 3630, Sari Kuisma 029 551 2645, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (250,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 18.4.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 4. vuosineljännes 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2015/04/spy_2015_04_2016-04-18_tie_001_fi.html