Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2021, maj

Publicerad: 27.8.2014

Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade med 11 procent under andra kvartalet

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen beviljades bygglov för 10,7 miljoner kubikmeter under andra kvartalet 2014, vilket är 10,9 procent mindre än för ett år sedan. Kubikvolymen för beviljade bygglov för bostadsbyggnader minskade med 0,4 procent.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma
Uppgifterna märkta med * är preliminära.

I juni beviljades 6 procent färre bygglov än året innan

I juni 2014 beviljades bygglov för 3,7 miljoner kubikmeter, vilket är 6,1 procent mindre än året innan.

Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader ökade med 6,8 procent. Kubikvolymen för bygglov för annat än bostadsbyggande minskade med 9,8 procent från året innan.

Volymen av nybyggnad minskade med 5 procent i juni

I juni 2014 minskade värdet till fasta priser, dvs. volymen, av den pågående byggnadsproduktionen med 5,3 procent jämfört med året innan.

Volymen av bostadsbyggande minskade med 11,5 procent i juni. Volymen av annat byggande än bostadsbyggande ökade något, med 0,3 procent från året innan.

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 029 551 2481, Merja Järvinen 029 551 2458

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (374,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 27.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. juni 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2014/06/ras_2014_06_2014-08-27_tie_001_sv.html