Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2021, maj

Tabellbilaga 13. Fördelning av arbetstimmar för yrkesbyggare i husbyggnadsbranschen, mn timmar

  Arbetstimmar för yrkesbyggare, mn timmar Fördelning av timmar inom reparationsbyggande, %
Totalt Nybyggnad Reparationsbyggande Annat byggande Bostadsbyggnader Övriga byggnader
2012 01 26,0 13,3 11,1 1,5 49,6 50,4
02 22,7 11,4 10,3 1,0 57,5 42,5
03 22,1 11,3 9,8 1,0 60,5 39,6
04 23,0 10,9 10,8 1,3 58,4 41,6
05 25,5 11,7 12,3 1,5 63,2 36,8
06 21,4 11,4 9,5 0,5 56,1 43,9
07 23,0 10,2 11,4 1,5 50,7 49,4
08 23,7 11,1 11,3 1,3 53,5 46,5
09 22,8 10,9 10,9 0,9 56,6 43,4
10 29,0 12,7 14,6 1,6 54,0 46,1
11 24,7 12,3 11,4 1,0 64,5 35,5
12 16,8 8,0 7,9 0,8 57,2 42,8
2013 01 26,0 12,2 12,4 1,3 57,1 42,9
02 21,6 9,8 10,3 1,5 57,7 42,3
03 19,9 8,8 9,7 1,3 53,7 46,3
04 23,9 11,4 11,5 1,0 54,1 45,9
05 23,6 11,8 10,4 1,3 63,5 36,5
06 23,9 11,8 11,0 1,1 65,7 34,3
07 23,4 11,0 11,6 0,7 55,1 45,0
08 23,6 10,5 12,0 1,2 62,5 37,5
09 23,8 12,4 11,0 0,4 58,8 41,2
10 29,2 14,9 12,4 1,9 58,8 41,2
11 23,2 10,7 11,0 1,5 70,2 29,8
12 16,9 8,2 8,0 0,8 59,8 40,2
2014 01 23,2 10,5 11,7 0,9 48,4 51,7
02 19,0 6,8 10,9 1,3 60,6 39,4
03 20,0 9,5 9,0 1,4 59,0 41,0
04 21,2 9,2 11,3 0,8 58,9 41,1
05 21,3 10,9 9,2 1,2 64,2 35,8
06 24,7 10,8 12,5 1,5 57,7 42,3
07 23,8 11,8 10,6 1,4 51,8 48,2

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 029 551 2481, Merja Järvinen 029 551 2458

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. juni 2014, Tabellbilaga 13. Fördelning av arbetstimmar för yrkesbyggare i husbyggnadsbranschen, mn timmar . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2014/06/ras_2014_06_2014-08-27_tau_013_sv.html