Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2021, maj

Tabellbilaga 2. Beviljade bygglov månatligen, 1000 m3

  Alla byggnader Bostadsbyggnader Fritidsbostadshus Affärs- och kontors- byggnader Offentliga servicebyggnader Industri- och lagerbyggnader Lantbruksbyggnader
2011   43 801 14 167 1 136 7 189 2 750 11 164 4 173
2012   38 420 12 768 973 6 581 3 347 8 057 3 629
2013   37 449 10 281 855 6 931 3 182 8 401 5 099
VI 5 007 1 213 116 913 546 1 316 513
VII 2 240 524 67 583 213 513 149
VIII 2 436 835 71 370 160 519 247
IX 2 716 799 79 433 259 504 402
X 2 924 748 83 519 142 526 708
XI 2 978 679 51 748 312 475 575
XII 3 066 740 38 642 475 746 278
2014* I 1 738 493 40 677 93 207 148
II 1 937 634 40 423 252 352 108
III 3 238 1 349 63 750 207 466 223
IV 3 741 1 139 84 532 225 1 154 366
V 3 261 1 093 79 553 192 747 287
VI 3 741 936 89 543 300 1 383 220

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 029 551 2481, Merja Järvinen 029 551 2458

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. juni 2014, Tabellbilaga 2. Beviljade bygglov månatligen, 1000 m3 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2014/06/ras_2014_06_2014-08-27_tau_002_sv.html