Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 2.8.2007

Turismen från utlandet till Finland ökade

År 2006 var ett utmärkt år när det gäller turismen till Finland. Utländska turisters övernattningar i inkvarteringsanläggningar ökade med elva procent från året innan och antalet övernattningar steg till 5 miljoner. Den största delen av tillväxten kom från Ryssland, Storbritannien, länderna i Baltikum och Kina. Antalet ryska turisters övernattningar ökade med 36 procent och estniska turisters med 23 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens publikation Turiststatistik 2007.

Antalet övernattningar från andra EU25-länder ökade kraftigt och stannade på drygt tre miljoner, dvs. en ökning med mer än sex procent. Av de gamla EU15-länderna ökade turismen mest från Spanien, Storbritannien, Italien och av de nya EU-länderna från Polen och Estland. Turismen från Förenta staterna gick ner en aning. Ökningen av turismen från Asien fortsatte med femton procent, vilket beror på allt fler turister från Kina och Indien.

Finlands turistinkomster ökade med 8 procent

Ökningen av turismen från Ryssland, Asien och de nya EU-länderna syns i Finlands turistinkomster som enligt preliminära uppgifter år 2006 ökade med 8 procent från året innan. Totalt steg turistinkomsterna till 1,9 miljarder euro. Turistinkomsterna från Ryssland ökade med 11 procent och steg till 459 miljoner euro. När det gäller EU25-länderna var inkomsterna 1,1 miljarder euro, vilket är 9 procent mer än i året innan.

Övernattningar av turister från Finland ökade med 3 procent

De finländska turisternas övernattningar i inkvarteringsanläggningar ökade med över 3 procent från året innan och det totala antalet övernattningar av finländska turister steg till 13,2 miljoner år 2006. Ökningen gällde främst hotell där finländarnas övernattningar steg till 10,3 miljoner. Finländarna använde också oftare semesterbyarnas, campingplatsernas och vandrarhemmens tjänster än året innan. Övernattningarna minskade i resandehem. Semesterstugor som finns till uthyrning och som hela tiden ökar i popularitet står i huvudsak utanför inkvarteringsstatistiken. Enligt undersökningen om finländarnas resor övernattade finländarna i hyrda semesterstugor 3,7 miljoner gånger år 2006, vilket var 3 procent mer än året innan.

Hotellrummens kapacitetsutnyttjande steg från 49,1 procent året innan till 51,4 procent och det genomsnittliga priset för ett rum från 80 euro till 82 euro år 2006.

Källa: Statistikcentralens turiststatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Kanninen (09) 1734 2789, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 2.8.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2006/matk_2006_2007-08-02_tie_001_sv.html