Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 2.8.2007

Matkailu ulkomailta Suomeen kasvoi vuonna 2006

Vuosi 2006 oli Suomeen suuntautuvan matkailun kannalta erinomainen. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset majoitusliikkeissä lisääntyivät yli 11 prosenttia edellisestä vuodesta. Suurin osa kasvusta tuli Venäjältä, Baltiasta, Britanniasta sekä Kiinasta. Venäläisten yöpymiset lisääntyivät 36 prosenttia ja virolaisten yöpymiset 23 prosenttia. Vuonna 2006 ulkomaiset matkailijat yöpyivät Suomen majoitusliikkeissä 5 miljoonaa kertaa. Näistä 4,2 miljoonaa oli hotelliyöpymisiä. Tiedot ovat Tilastokeskuksen Matkailutilasto 2007 -julkaisusta.

Matkailun kasvu EU-maista Suomeen voimistui vuonna 2006. EU25-maista tulleiden matkailijoiden yöpymisten määrä nousi 3 miljoonaan, mikä oli yli 6 % enemmän kuin vuonna 2005. Vanhoista EU-maista matkailu lisääntyi eniten Espanjasta, Britanniasta sekä Italiasta, ja uusista EU-maista Puolasta ja Virosta. Matkailu Yhdysvalloista jäi lievästi miinukselle. Matkailu Aasiasta kasvoi 15 prosenttia. Kasvua vauhditti erityisesti kiinalaisten ja intialaisten lisääntynyt matkailu Suomeen.

Yöpymiset majoitusliikkeissä 1997-2006, vuosimuutos (%), kaikki ulkomaat, Venäjä ja Ruotsi

Suomen matkailutulot lisääntyivät 8 prosenttia

Matkailun kasvu ulkomailta nosti Suomen matkailutulot 1,9 miljardiin euroon vuonna 2006. Edellisestä vuodesta ulkomaisten matkailijoiden kulutus kasvoi 8 prosenttia. Tuloja lisäsi eniten matkailu Venäjältä ja matkailun vahva kasvu EU-maista.

Yöpymiset majoitusliikkeissä lisääntyivät 5 prosenttia

Yöpymisten kokonaismäärä Suomen majoitusliikkeissä nousi 18,2 miljoonaan vuonna 2006. Edellisestä vuodesta yöpymiset lisääntyivät yli 5 prosenttia. Vuositasolla majoituspalvelujen ulkomaisen kysynnän kasvu oli kotimaista nopeampaa. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät runsaat kolme prosenttia, ulkomaisten matkailijoiden kasvun ollessa yli 11 prosenttia. Kaikista yöpymisistä vajaa kolme neljäsosaa eli 13,2 miljoonaa oli kotimaisten matkailijoiden yöpymisiä ja loput 5 miljoonaa ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä.

Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä ja hotelleissa vuonna 2006 ja niiden vuosimuutokset

  Yöpymisvuorokaudet majoitusliikkeissä
Yöpyneiden 10 tärkeintä asuinmaata Kaikki majoitus-
liikkeet
Vuosi-muutos, % 2006/2005 Hotellit Vuosi-muutos, % 2006/2005
Yhteensä - Total 18 168 869 5,3 14 519 605 5,7
Suomi - Residents 13 165 119 3,2 10 280 489 3,3
Ulkomaat - Non-residents 5 003 750 11,2 4 239 116 12,0
Venäjä - Russia 677 451 35,7 598 791 34,2
Ruotsi - Sweden 583 295 -2,4 425 491 0,7
Saksa - Germany 534 439 -1,6 429 416 -0,1
Britannia - United Kingdom 478 851 13,6 430 611 13,4
Ranska - France 232 247 0,6 198 743 -0,6
Yhdysvallat - United States 207 459 -0,6 198 778 -0,9
Norja - Norway 206 185 7,6 148 417 4,7
Alankomaat - Netherlands 198 735 -1,1 160 446 -1,9
Viro - Estonia 194 507 23,5 141 364 21,9
Italia - Italy 163 380 11,7 142 905 12,4

Vuonna 2006 hotelleissa yövyttiin yhteensä 14,5 miljoonaa kertaa, joista 10,3 miljoonaa oli kotimaisten matkailijoiden yöpymisiä. Hotellien osalta kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät reilut 3 prosenttia, ulkomaalaisten matkailijoiden yöpymiset 12 prosenttia.

Majoitustoiminnan suhdanteet parantuneet

Hotellihuoneiden kysyntä kasvoi tarjontaa nopeammin nostaen huoneiden käyttöasteen 51,4 prosenttiin vuonna 2006. Edellisestä vuodesta käyttöaste nousi 2,3 prosenttiyksikköä, kun huonetarjonta kasvoi runsaalla prosentilla. Keskimääräinen käyttöaste oli paras kymmeneen vuoteen ja nousu vahvisti vuonna 2004 tapahtunutta vähäistä käännettä parempaan suuntaan majoitustoiminnassa jo useamman vuoden jatkuneen heikon kehityksen jälkeen.

Kasvanut kysyntä nosti hotellien hintoja. Majoitusliikkeiden huonemyyntitulojen mukaan laskettu hotellihuoneen keskihinta (keskimääräinen huoneesta maksettu hinta) nousi vuonna 2006 edellisestä vuodesta vajaat kolme prosenttia 82 euroon.

Muutaman heikon vuoden jälkeen majoitustoiminnassa tapahtui käänne parempaan vuonna 2004, jolloin toimialan liikevaihto kasvoi 2,1 prosenttia ja nousi 1,25 miljardiin euroon. Suotuisa kehitys on jatkunut, sillä Tilastokeskuksen palvelujen liikevaihtokuvaajien mukaan majoitustoimen liikevaihto ylsi 4,4 prosentin kasvuun vuonna 2005 ja lähes 8 prosentin kasvuun vuonna 2006.

Hotellien liikevaihtoindeksin ja hotelliyöpymisten vuosimuutokset (%) kuukausittain 2000-2006

Lähde: Tilastokeskuksen matkailutilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Kanninen (09) 1734 2789, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 2.8.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/matk/2006/matk_2006_2007-08-02_tie_001.html