Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.1.2021

Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen ökade i december med 1,3 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom detaljhandeln med 1,3 procent i december jämfört med december 2019. Försäljningsvolymen, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, minskade inom detaljhandeln med 0,3 procent under samma period. Inom dagligvaruhandeln ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen i december med 5,4 procent och försäljningsvolymen för sin del med 4,8 procent från motsvarande period året innan.

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom detaljhandeln, december 2020, % (TOL 2008)

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom detaljhandeln, december 2020, % (TOL 2008)

Arbetsdagskorrigeringen beaktar de faktorer som beror på variationen i antalet vardagar. Detta innebär att man beaktat månadslängder, olika veckodagar och helgdagar.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kiema 029 551 3509, Mauri Niiniaho 029 551 3409, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (203,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.01.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. december 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2020/12/klv_2020_12_2021-01-28_tie_001_sv.html