Finlands officiella statistik

Omsättning inom handeln

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Omsättningen ökade i september inom handelns alla näringsgrenar
13.11.2019
Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom hela handeln med 3,0 procent i september från året innan och utvecklingen var positiv inom alla näringsgrenar inom handeln. Också den arbetsdagskorrigerade försäljningsvolymen, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, ökade med 3,5 procent under samma period. Kraftigast ökade bilhandeln, där både omsättningen och försäljningsvolymen ökade med 10,7 procent. På utvecklingen inverkade för sin del den nya metoden för mätning av utsläpp WLTP, som infördes i början av september 2018, vilket försvagade ökningen inom bilhandeln året innan.

Nästa offentliggörande:
26.11.2019

Beskrivning: Omsättningsindexet för handeln beskriver utvecklingen av handelsföretagens omsättning. Omsättningen för de största företagen inom sina näringsgrenar beskrivs utgående från omsättningen enligt försäljningsenkäten och för övriga företag utgående från de försäljningsuppgifter som fås ur Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ. I omsättningen ingår inte moms. Dessutom produceras ifråga om handeln ett volymindex för försäljningen inom handeln, där prisernas inverkan har eliminerats.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bilar, bilhandel, detaljhandel, fordon, företag, handel, parti- och detaljhandel, index, konjunkturväxlingar, motorfordon, näringsgrenar, omsättning, partihandel.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Eftersläpningen vid publiceringen av omsättningsindex minskar tack vare införande av tidsseriemodellering
14.2.2019
Eftersläpningen vid publiceringen av omsättningsindex för industrin, byggverksamhet och tjänster minskar med en månad räknat från uppgifterna för januari 2019.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/index_sv.html