Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Utvecklingen av den ursprungliga omsättningen och försäljningsvolymen inom detaljhandeln, december 2020, (TOL 2008) 1)

  Indextal Årsförändring inom den senaste månaden, % 2) Kumulativ årsförändring, %
12/2020 12/2020 01-12/2020
47 Detaljhandel Omsättning 132,4 5,0 4,1
Försäljningsvolym 132,5 3,3 4,0
Dagligvaruhandel (4711, 472) Omsättning 130,0 8,2 7,2
Försäljningsvolym 122,1 7,5 5,4
1) Siffrorna exkl. säsongrensning och arbetsdagskorrigering.
2) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kiema 029 551 3509, Mauri Niiniaho 029 551 3409, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 28.01.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. december 2020, Tabellbilaga 2. Utvecklingen av den ursprungliga omsättningen och försäljningsvolymen inom detaljhandeln, december 2020, (TOL 2008) 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2020/12/klv_2020_12_2021-01-28_tau_002_sv.html