Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.12.2013

Försäljningen inom bilhandeln ökade i oktober med 8,5 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom detaljhandeln med 0,8 procent i oktober jämfört med oktober 2012. Inom dagligvaruhandeln ökade försäljningen med 2,4 procent och inom varuhushandeln med 0,6 procent från föregående år. Inom partihandeln minskade försäljningen med 1,5 procent, men inom bilhandeln ökade den med 8,5 procent från föregående år. Inom hela handeln gick försäljningen upp med 0,2 procent i oktober jämfört med motsvarande period året innan.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)
Inom detaljhandeln steg försäljningsvolymen i oktober med 0,4 procent och inom bilhandeln med 8,4 procent från året innan. Däremot minskade försäljningsvolymen inom partihandeln med 0,7 procent från oktober året innan. Det innebär att försäljningsvolymen inom hela handeln gick upp med 0,6 procent. Volymindexet för försäljning beräknas genom att från värdeindexserien eliminera inverkan av prisförändringar.

Inom hela handeln gick försäljningen ned med 3,3 procent under januari-oktober jämfört med motsvarande period året innan

Under januari–oktober ökade försäljningen inom detaljhandeln med 0,5 procent jämfört med motsvarande period året innan. Däremot minskade försäljningen inom partihandeln med 2,2 procent och inom bilhandeln med 16,7 procent under motsvarande tid. Försäljningen inom hela handeln var under januari–oktober 3,3 procent mindre än under motsvarande period året innan.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 09 1734 2951, Tiina Talvio 09 1734 2698, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (247,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. oktober 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2013/10/klv_2013_10_2013-12-13_tie_002_sv.html