Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

  Årsförändringar efter kvartal, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
10-12/2012 01-03/2013 04-06/2013 07-09/2013 01-10/2013 10/2013
Handeln totalt (G) -1,9 -7,7 -3,3 0,0 -3,3 0,2
Bilhandel (45) -24,4 -35,7 -14,7 0,1 -16,7 8,5
Partihandel (46) 0,6 -3,5 -2,8 -0,4 -2,2 -1,5
Detaljhandel (47) 3,1 0,0 0,9 0,5 0,5 0,8
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) 4,1 2,5 2,3 2,4 2,4 2,4
Varuhushandel (4719) 3) 3,0 -1,0 1,8 -1,4 -0,1 0,6
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 47,6 procent år 2012 enligt företagsregistret.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 11,8 procent år 2012 enligt företagsregistret.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 09 1734 2951, Tiina Talvio 09 1734 2698, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. oktober 2013, Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2013/10/klv_2013_10_2013-12-13_tau_001_sv.html