Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 03/2012 02/2013 03/2013 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,5 22,9 -6,5 8,0 9,6 10,2 -
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 7,4 19,4 -15,0 -0,9 0,4 -1,8 --
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,0 33,4 9,5 28,2 29,4 28,6 +
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 1,4 22,8 -39,1 -10,4 -8,4 -7,2 -
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,5 9,8 -4,0 1,7 1,9 -0,7 --
- Bättre (%) 24,0 30,6 16,7 19,5 20,5 19,1  
- Sämre (%) 15,9 22,7 11,4 16,9 17,2 20,6  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,7 14,1 2,3 5,3 7,4 7,0 -
- Bättre (%) 26,0 33,4 18,2 23,1 24,7 24,8  
- Sämre (%) 10,8 17,2 6,6 14,4 12,6 13,5  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) 0,6 29,5 -60,9 -16,1 -16,0 -17,4 -
- Bättre (%) 28,6 62,1 2,0 15,2 15,0 12,9  
- Sämre (%) 24,9 88,5 4,2 42,5 42,4 42,3  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,8 25,3 -27,1 -4,4 3,5 3,5 +/-
- Bättre (%) 31,0 57,3 11,6 26,5 35,5 33,4  
- Sämre (%) 22,2 57,3 6,0 32,2 26,1 24,1  
B5 Inflationen nu (procent) 2,3 5,8 -2,0 3,6 3,6 3,8  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 3,1 3,1 3,0  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -0,9 27,6 -51,1 -16,5 -20,3 -17,8 -
- Mindre (%) 32,5 60,8 6,4 18,5 15,3 16,6  
- Mera (%) 31,8 83,3 6,9 47,8 52,2 48,4  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 0,4 7,6 -18,8 -2,8 -3,1 -7,2 --
- Minskat (%) 13,5 20,0 5,3 12,7 11,0 10,3  
- Ökat (%) 15,4 31,9 7,9 18,7 18,3 22,4  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 19,6 41,8 -14,2 9,0 5,0 -1,3 --
- Fördelaktig tidpunkt (%) 45,0 62,4 29,6 39,9 37,4 35,0  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 25,4 45,7 17,7 30,8 32,3 36,4  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,6 36,8 -19,6 14,3 8,9 5,7 -
- Bra tid (%) 58,8 80,7 33,4 60,8 56,3 53,9  
- Dålig tid (%) 35,3 58,5 15,5 34,5 38,4 41,6  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,4 42,0 -47,1 11,4 13,6 12,0 -
- Bra tid (%) 62,1 78,2 13,3 56,4 59,0 57,2  
- Dålig tid (%) 30,6 83,4 12,1 36,3 35,7 35,9  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 27,9 35,1 14,7 31,7 33,1 30,4 +
- Kan spara (%) 58,7 70,0 38,6 65,5 67,3 63,1  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,1 4,5 6,2 6,0 7,6  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 38,4 52,2 10,9 47,7 47,6 48,3 +
- Kan spara (%) 73,3 82,3 56,6 79,4 80,0 79,5  
- Kan inte spara (%) 24,7 40,3 16,5 19,2 19,2 19,1  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,4 17,8 9,1 13,8 11,7 12,1 -
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 5,6 5,5 4,6  
- Eventuellt (%) 7,8 11,4 5,2 8,1 6,2 7,4  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,2 -2,4 -18,2 -11,2 -10,3 -12,6 --
- Mera (%) 22,3 30,8 14,3 17,5 17,0 15,7  
- Mindre (%) 32,5 40,4 26,5 32,2 31,2 33,3  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 17,2 21,7 12,7 14,2 16,6 13,9 --
- Mycket sannolikt (%) 8,8 12,1 5,9 6,9 9,7 6,8  
- Ganska sannolikt (%) 8,4 10,4 6,2 7,2 6,9 7,1  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,1 11,3 4,1 7,5 7,2 6,4 -
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 3,5 3,4 2,9  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 4,0 3,8 3,5  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,7 27,0 9,8 22,9 20,3 19,7 +/-
- Mycket sannolikt (%) 12,3 19,0 5,0 15,0 14,5 13,3  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 7,9 5,8 6,4  

Källa: Konsumentbarometern 2013, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 09 1734 3598, Tara Junes 09 1734 3503, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 27.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. mars 2013, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2013/03/kbar_2013_03_2013-03-27_tau_001_sv.html