Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 05/2010 04/2011 05/2011 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 13,4 22,9 -6,5 15,8 17,8 15,4 +
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 8,7 19,4 -15,0 9,7 10,0 6,6 -
A3 Mikroindikator = (B2+D1+D2)/3 24,6 33,4 9,5 30,5 30,2 28,7 +
A4 Makroindikator = (B4+B7)/2 3,4 22,8 -39,1 1,7 7,1 2,6 +/-
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,8 9,8 -4,0 3,9 3,6 3,2 -
- Bättre (%) 24,3 30,6 16,7 22,9 23,9 23,3  
- Sämre (%) 15,6 22,7 11,4 16,7 18,3 17,9  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 9,1 14,1 2,3 10,3 8,2 10,0 +
- Bättre (%) 26,3 33,4 18,2 27,9 26,9 28,6  
- Sämre (%) 10,4 17,2 6,6 10,2 12,4 13,0  
B3 Finland's ekonomi nu (nettotal) 3,1 29,5 -60,9 -1,4 10,0 7,5 +/-
- Bättre (%) 30,4 62,1 2,0 36,4 42,1 38,2  
- Sämre (%) 22,2 88,5 4,2 34,9 22,4 22,3  
B4 Finland's ekonomi om 12 månader (nettotal) 5,4 25,3 -27,1 10,0 8,3 3,7 +/-
- Bättre (%) 31,9 57,3 11,6 43,1 35,8 32,1  
- Sämre (%) 20,3 57,3 6,0 21,0 18,5 23,5  
B5 Inflation nu (procent) 2,2 5,8 -2,0 1,9 3,7 3,8  
B6 Inflation om 12 månader (procent) 2,1 4,6 0,6 2,3 3,3 3,4  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) 1,5 27,6 -51,1 -6,5 5,9 1,6 +/-
- Mindre (%) 34,5 60,8 6,4 27,6 34,9 34,2  
- Mera (%) 29,3 83,3 6,9 37,5 22,6 30,0  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 1,0 7,6 -18,8 -0,8 6,0 6,2 +
- Minskat (%) 13,9 20,0 5,3 14,5 17,5 16,9  
- Ökat (%) 15,0 31,9 7,9 18,1 11,0 11,7  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 21,2 41,8 -14,2 25,8 20,1 8,8 --
- Bra tid (%) 45,7 62,4 29,6 50,5 44,6 38,2  
- Dålig tid (%) 24,5 45,7 17,7 24,7 24,5 29,4  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,3 36,8 -19,6 16,5 16,7 18,0 +
- Bra tid (%) 58,7 80,7 33,4 63,2 62,9 63,3  
- Dålig tid (%) 35,4 58,5 15,5 33,7 32,1 31,2  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 18,4 42,0 -47,1 22,2 13,3 6,7 -
- Bra tid (%) 62,9 78,2 13,3 66,6 61,2 54,2  
- Dålig tid (%) 29,5 83,4 12,1 28,5 33,2 39,4  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 27,3 35,1 14,7 32,0 33,5 29,6 +
- Kan spara (%) 57,9 70,0 38,6 65,8 67,9 63,6  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,1 4,5 6,7 7,0 7,8  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 37,5 52,2 10,9 49,3 49,0 46,5 +
- Kan spara (%) 72,7 82,3 56,6 80,2 80,4 78,4  
- Kan inte spara (%) 25,3 40,3 16,5 18,9 19,0 20,6  
D5 Avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,5 17,8 9,1 13,4 12,5 13,4 +/-
- Mycket sannolikt (%) 5,6 8,5 3,1 6,7 5,8 6,1  
- Ganska sannolikt (%) 7,9 11,4 5,3 6,7 6,7 7,3  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -7,8 -2,4 -18,2 -9,2 -7,3 -8,2 +/-
- Mera (%) 22,9 30,8 14,3 20,1 22,1 19,4  
- Mindre (%) 32,4 40,4 26,5 32,0 31,2 30,5  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 17,6 21,7 14,2 17,2 17,0 18,2 +
- Mycket sannolikt (%) 9,1 12,1 6,3 8,7 8,7 8,9  
- Ganska sannolikt (%) 8,5 10,4 6,2 8,5 8,3 9,2  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 7,1 8,6 9,7 ++
- Mycket sannolikt (%) 3,1 5,2 1,3 3,1 3,6 4,2  
- Ganska sannolikt (%) 4,0 6,2 2,2 4,0 5,0 5,5  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,4 27,0 9,8 24,2 26,1 24,7 ++
- Mycket sannolikt (%) 12,0 19,0 5,0 17,2 18,5 19,0  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 7,1 7,6 5,7  

Källa: Konsumentbarometern 2011, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, Marika Männistö , kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 27.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. maj 2011, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2011/05/kbar_2011_05_2011-05-27_tau_001_sv.html