Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 04/2010 03/2011 04/2011 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 13,3 22,9 -6,5 17,9 17,7 17,8 +
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 8,7 19,4 -15,0 13,9 9,0 10,0 +/-
A3 Mikroindikator = (B2+D1+D2)/3 24,6 33,4 9,5 28,7 31,4 30,2 +
A4 Makroindikator = (B4+B7)/2 3,4 22,8 -39,1 8,1 4,9 7,1 +
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,8 9,8 -4,0 0,6 3,7 3,6 -
- Bättre (%) 24,3 30,6 16,7 19,8 22,6 23,9  
- Sämre (%) 15,6 22,7 11,4 17,8 16,6 18,3  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 9,1 14,1 2,3 10,2 9,0 8,2 -
- Bättre (%) 26,3 33,4 18,2 26,9 25,8 26,9  
- Sämre (%) 10,4 17,2 6,6 9,1 11,4 12,4  
B3 Finland's ekonomi nu (nettotal) 3,0 29,5 -60,9 2,4 11,2 10,0 +
- Bättre (%) 30,3 62,1 2,0 38,5 45,2 42,1  
- Sämre (%) 22,2 88,5 4,2 29,8 21,6 22,4  
B4 Finland's ekonomi om 12 månader (nettotal) 5,4 25,3 -27,1 24,2 9,0 8,3 +
- Bättre (%) 31,9 57,3 11,6 57,3 37,5 35,8  
- Sämre (%) 20,3 57,3 6,0 11,3 18,3 18,5  
B5 Inflation nu (procent) 2,2 5,8 -2,0 1,7 3,5 3,7  
B6 Inflation om 12 månader (procent) 2,1 4,6 0,6 2,3 3,3 3,3  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) 1,5 27,6 -51,1 -7,9 0,8 5,9 +
- Mindre (%) 34,5 60,8 6,4 25,7 32,4 34,9  
- Mera (%) 29,3 83,3 6,9 39,3 29,3 22,6  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 0,9 7,6 -18,8 0,9 5,7 6,0 +
- Minskat (%) 13,9 20,0 5,3 16,2 16,3 17,5  
- Ökat (%) 15,0 31,9 7,9 16,8 10,7 11,0  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 21,2 41,8 -14,2 31,9 11,9 20,1 +/-
- Bra tid (%) 45,7 62,4 29,6 55,0 40,6 44,6  
- Dålig tid (%) 24,5 45,7 17,7 23,2 28,7 24,5  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,3 36,8 -19,6 12,8 18,8 16,7 +
- Bra tid (%) 58,6 80,7 33,4 59,0 64,4 62,9  
- Dålig tid (%) 35,4 58,5 15,5 35,9 30,6 32,1  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 18,5 42,0 -47,1 27,0 12,4 13,3 -
- Bra tid (%) 63,0 78,2 13,3 69,6 59,7 61,2  
- Dålig tid (%) 29,5 83,4 12,1 24,8 35,0 33,2  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 27,3 35,1 14,7 30,7 33,0 33,5 ++
- Kan spara (%) 57,8 70,0 38,6 65,4 66,4 67,9  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,1 4,5 7,6 6,0 7,0  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 37,4 52,2 10,9 45,2 52,0 49,0 +
- Kan spara (%) 72,6 82,3 56,6 77,0 81,2 80,4  
- Kan inte spara (%) 25,3 40,3 16,5 21,3 17,6 19,0  
D5 Avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,5 17,8 9,1 13,8 13,5 12,5 -
- Mycket sannolikt (%) 5,6 8,5 3,1 6,2 6,3 5,8  
- Ganska sannolikt (%) 7,9 11,4 5,3 7,6 7,2 6,7  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -7,8 -2,4 -18,2 -7,2 -7,0 -7,3 +/-
- Mera (%) 22,9 30,8 14,3 21,7 19,5 22,1  
- Mindre (%) 32,4 40,4 26,5 30,8 29,1 31,2  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 17,6 21,7 14,2 17,0 17,3 17,0 -
- Mycket sannolikt (%) 9,1 12,1 6,3 8,2 8,7 8,7  
- Ganska sannolikt (%) 8,5 10,4 6,2 8,8 8,7 8,3  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 9,4 7,8 8,6 ++
- Mycket sannolikt (%) 3,1 5,2 1,3 4,5 4,1 3,6  
- Ganska sannolikt (%) 4,0 6,2 2,2 4,9 3,7 5,0  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,4 27,0 9,8 24,5 21,5 26,1 ++
- Mycket sannolikt (%) 11,9 18,7 5,0 17,4 15,8 18,5  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 7,1 5,7 7,6  

Källa: Konsumentbarometern 2011, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 27.4.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. april 2011, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2011/04/kbar_2011_04_2011-04-27_tau_001_sv.html