Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn,preliminär uppgift 2021

Värde 2020 M€ Volym-index 2021 värdet till t-1-priset Pris-index Värde 2021 M€ Värde-index
01 Spannemål (inklusive utsäde) 486 76 372 114 423 87
02 Industrigrödor 56 97 54 112 60 108
03 Foderväxter 252 83 210 98 205 82
04 Köks- och plantskoleväxter 536 101 541 100 539 101
05 Potatis (inklusive utsäde) 78 89 69 98 68 88
06 Frukt 138 98 135 100 135 98
09 Andra växter och vegetabiliska produkter 11 153 17 99 17 151
10 Vegetabilieproduktion (01-09) 1 557 90 1 399 104 1 449 93
11 Djur 948 99 935 99 927 98
11.1 Nötkreatur 437 97 425 101 427 98
11.2 Svin 290 99 287 95 273 94
11.5 Fjäderfä 196 100 196 101 198 101
12 Animaliska produkter 1 338 89 1 187 106 1 254 94
12.1 Mjölk 1 124 88 989 107 1 053 94
12.2 Ägg 81 101 82 102 83 103
12.9 Andra animaliska produkter totalt 133 88 117 100 118 88
13 Animalieproduktion (11+12) 2 286 93 2 122 103 2 181 95
14 Produktion av jordbruksvaror (10+13) 3 843 92 3 521 103 3 630 94
15 Produktion av jordbrukstjänster 149 106 158 108 171 115
16 Jordbruksproduktion (14 + 15) 3 992 92 3 679 103 3 801 95
17 Sekundära icke-jordbruksaktiviteter (ej särskiljbara) 544 106 576 108 624 115
18 Jordbrukets produktion (16+17) 4 537 94 4 255 104 4 425 98
19 Total insatsförbrukning 3 268 98 3 218 109 3 493 107
19.0.2 Energi; smörjmedel 408 100 408 117 478 117
19.0.3 Gödnings- och jordförbättringsmedel 361 100 361 122 439 122
19.0.6 Djurfoder 989 95 939 108 1 014 103
19.0.9 Jordbrukstjänster 367 100 367 102 374 102
20 Förädlingsvärde brutto till baspriser (18-19) 1 269 82 1 037 90 932 73
21 Kapitalförslitning 1 224 99 1 206 102 1 230 100
22 Förädlingsvärde netto till baspriser (20-21) 45 -377 -169 176 -298 -664
23 Löner och kollektiva avgifter 339 .. .. .. 350 103
24 Övriga produktionsskatter 0 .. .. .. .. ..
25 Övriga produktionssubventioner 1 539 .. .. .. 1 540 100
26 Faktorinkomst (22-24+25) 1 584 .. .. .. 1 242 78
27 Driftsöverskott / sammansatt förvärvsinkomst (22-23-24+25) 1 245 .. .. .. 892 72
28 Arrende- och hyreskostnader 200 .. .. .. 200 100
29 Räntekostnader 88 .. .. .. 90 102
31 Företagsinkomst (27-28-29+30) 957 .. .. .. 602 63
40 Total arbetsinsats i jordbruket 63 .. .. .. 63 99

Källa: Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA), Statistikcentralen

Förfrågningar: Hannu Maliniemi 029 551 2796, maataloustilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 9.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA) [e-publikation].
2021, Tabellbilaga 1. Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn,preliminär uppgift 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/eaa/2021/eaa_2021_2021-12-09_tau_001_sv.html