Finlands officiella statistik

Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA)

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Lite ljus inom jordbrukssektorn efter fyra år av mörker
5.12.2019
I Finland uppskattas produktionen i löpande priser inom jordbrukssektorn öka med omkring 4 procent år 2019 jämfört med året innan, till totalt drygt 4 570 miljoner euro. Husdjursproduktionens andel av näringsgrenens totalproduktion är omkring 50 procent, växtproduktionens andel 36 procent och återstoden består av bedrivande av jordbrukstjänster och anknytande näringar. Uppgifterna framgår av statistiken Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn som nu publiceras för första gången i Finland.

Nästa offentliggörande:
11.12.2020

Beskrivning: En ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA) publiceras för första gången i Finland för referensåret 2019. Ekonomiska kalkyler för jordbrukssektorn produceras i samband med nationalräkenskaperna och de kan anses som en av satelliträkenskaperna till nationalräkenskaperna, vilket betyder att räkenskapshelheten beskrivs på en mer detaljerad nivå än i det allmänna systemet, eller på ett sätt som avviker från detta. Finland har levererat EAA-uppgifter till Eurostat sedan början av Finlands EU-medlemskap. Framställningen av den ekonomiska kalkylen för jordbrukssektorn bygger på Europaparlamentets och rådets förordning (134/2004/EG). En enhetlig metodbeskrivning och handbok över framställningen av EU:s kalkyl (Manual on the Economic Accounts for Agriculture and Forestry) finns att tillgå. I Finland används som källuppgifter för EAA-kalkylen i huvudsak uppgifter från statistik i systemet över Finlands officiella statistik (FOS).
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: jordbruk, jordbruksprodukter, jordbruksproduktion, bruttoförädlingsvärde för jordbruket, insatsförbrukning för jordbruket, företagarinkomst av jordbruket.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA) [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/eaa/index_sv.html