Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

En ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA) publiceras för första gången i Finland för referensåret 2019. Ekonomiska kalkyler för jordbrukssektorn produceras i samband med nationalräkenskaperna och de kan anses som en av satelliträkenskaperna till nationalräkenskaperna, vilket betyder att räkenskapshelheten beskrivs på en mer detaljerad nivå än i det allmänna systemet, eller på ett sätt som avviker från detta. Finland har levererat EAA-uppgifter till Eurostat sedan början av Finlands EU-medlemskap. Framställningen av den ekonomiska kalkylen för jordbrukssektorn bygger på Europaparlamentets och rådets förordning (134/2004/EG). En enhetlig metodbeskrivning och handbok över framställningen av EU:s kalkyl (Manual on the Economic Accounts for Agriculture and Forestry) finns att tillgå. I Finland används som källuppgifter för EAA-kalkylen i huvudsak uppgifter från statistik i systemet över Finlands officiella statistik (FOS).

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA) [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/eaa/meta_sv.html