Tabellbilaga 1. Nya studerande och studerande vid yrkeshögskolor efter utbildningstyp och utbildningsområde (undervisningsförvaltningens klassificering) 2012–2013

Utbildningstyp Nya studerande 2012 Studerande 2012, totalt Nya studerande 2013 Studerande 2013, totalt
Studerande, utbildningsområde totalt 38 300 139 876 37 511 138 880
  Det humanistiska och pedagogiska området 525 1 674 525 1 721
Kultur 2 888 11 954 2 075 10 835
Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området 8 132 28 375 8 092 28 891
Det naturvetenskapliga området 1 607 5 898 1 482 5 765
Teknik och kommunikation 10 397 41 213 10 722 41 032
Naturbruk och miljöområdet 1 097 4 300 1 051 4 186
Social-, hälso- ach idrottsområdet 11 089 37 383 11 698 38 148
Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen 2 565 9 004 1 866 8 214
Övrig utbildning - 75 - 88
Utbildning för unga som leder till yh-examen Totalt 28 902 110 369 27 593 108 399
Det humanistiska och pedagogiska området 385 1 380 424 1 443
Kultur 2 391 10 385 1 640 9 316
Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området 5 906 21 520 5 930 21 684
Det naturvetenskapliga området 1 236 4 644 1 097 4 478
Teknik och kommunikation 8 310 33 844 8 355 33 482
Naturbruk och miljöområdet 849 3 342 766 3 242
Social-, hälso- ach idrottsområdet 7 873 28 249 8 001 28 408
Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen 1 952 7 005 1 380 6 346
Vuxenutbildning som leder till yh-examen Totalt 6 490 21 673 6 624 21 915
Det humanistiska och pedagogiska området 100 214 76 203
Kultur 398 1 408 342 1 350
Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området 1 391 4 751 1 359 4 823
Det naturvetenskapliga området 268 990 273 981
Teknik och kommunikation 1 410 5 491 1 488 5 497
Naturbruk och miljöområdet 223 789 186 738
Social-, hälso- ach idrottsområdet 2 295 6 527 2 548 6 905
Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen 405 1 428 352 1 330
Övrig utbildning - 75 - 88
Högre yrkeshögskoleexamen Totalt 2 908 7 834 3 294 8 566
Det humanistiska och pedagogiska området 40 80 25 75
Kultur 99 161 93 169
Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området 835 2 104 803 2 384
Det naturvetenskapliga området 103 264 112 306
Teknik och kommunikation 677 1 878 879 2 053
Naturbruk och miljöområdet 25 169 99 206
Social-, hälso- ach idrottsområdet 921 2 607 1 149 2 835
Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen 208 571 134 538

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 15.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkeshögskoleutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-4004. Yrkeshögskoleexamina 2013, Tabellbilaga 1. Nya studerande och studerande vid yrkeshögskolor efter utbildningstyp och utbildningsområde (undervisningsförvaltningens klassificering) 2012–2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akop/2013/02/akop_2013_02_2013-11-15_tau_001_sv.html