Finlands officiella statistik

Yrkeshögskoleutbildning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen ökade ytterligare
17.4.2019
Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik studerade ungefär 128 500 personer år 2018 i utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen och nästan 13 500 personer i utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen. Antalet studerande i utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen fortsatte öka med omkring 10 procent på årsnivå och antalet examina ökade för sin del med nästan 14 procent jämfört med året innan. Antalet studerande inom utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen var nästan oförändrat, men antalet examina ökade med mer än 5 procent från året innan. Antalet avlagda yrkeshögskoleexamina uppgick till 24 800, vilket var med mer än tusen fler än jämfört med året innan.

Nästa offentliggörande:
17.4.2020

Beskrivning: Statistiken över yrkeshögskoleutbildning innehåller uppgifter om nya studerande, studerande och examina inom yrkeshögskoleutbildning som leder till examen. Den grundar sig på uppgifter som har insamlats från högskolornas riksomfattande datalager (VIRTA). Uppgifterna om studerandena beskriver situationen den 20 september. Med nya studerande avses studerande som för första gången gjort när- eller frånvaroanmälan beträffande den aktuella examen vid yrkeshögskolan. Examensuppgifterna gäller hela kalenderåret. De personuppgifter som ligger till grund för statistiken är sekretessbelagda enligt statistiklagen, medan statistiken i regel är offentlig.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: examina, högskolor, studerande, utbildning, yrkeshögskolor.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkeshögskoleutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-4004. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akop/index_sv.html