Liitetaulukko 1. Ammattikorkeakoulujen uudet opiskelijat ja opiskelijat koulutustyypin ja koulutusalan (opetushallinnon luokitus) mukaan 2012-2013

Koulutustyyppi Uudet opiskelijat 2012 Opiskelijat 2012, yhteensä Uudet opiskelijat 2013 Opiskelijat 2013, yhteensä
Opiskelijoita, koulutusalat yhteensä 38 300 139 876 37 511 138 880
  Humanistinen ja kasvatusala 525 1 674 525 1 721
Kulttuuriala 2 888 11 954 2 075 10 835
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 8 132 28 375 8 092 28 891
Luonnontieteiden ala 1 607 5 898 1 482 5 765
Tekniikan ja liikenteen ala 10 397 41 213 10 722 41 032
Luonnonvara- ja ympäristöala 1 097 4 300 1 051 4 186
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 11 089 37 383 11 698 38 148
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 2 565 9 004 1 866 8 214
Muu koulutus - 75 - 88
Amk-tutkintoon johtava nuorten koulutus Yhteensä 28 902 110 369 27 593 108 399
Humanistinen ja kasvatusala 385 1 380 424 1 443
Kulttuuriala 2 391 10 385 1 640 9 316
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 5 906 21 520 5 930 21 684
Luonnontieteiden ala 1 236 4 644 1 097 4 478
Tekniikan ja liikenteen ala 8 310 33 844 8 355 33 482
Luonnonvara- ja ympäristöala 849 3 342 766 3 242
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 7 873 28 249 8 001 28 408
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 1 952 7 005 1 380 6 346
Amk-tutkintoon johtava aikuiskoulutus Yhteensä 6 490 21 673 6 624 21 915
Humanistinen ja kasvatusala 100 214 76 203
Kulttuuriala 398 1 408 342 1 350
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 1 391 4 751 1 359 4 823
Luonnontieteiden ala 268 990 273 981
Tekniikan ja liikenteen ala 1 410 5 491 1 488 5 497
Luonnonvara- ja ympäristöala 223 789 186 738
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 2 295 6 527 2 548 6 905
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 405 1 428 352 1 330
Muu koulutus - 75 - 88
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Yhteensä 2 908 7 834 3 294 8 566
Humanistinen ja kasvatusala 40 80 25 75
Kulttuuriala 99 161 93 169
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 835 2 104 803 2 384
Luonnontieteiden ala 103 264 112 306
Tekniikan ja liikenteen ala 677 1 878 879 2 053
Luonnonvara- ja ympäristöala 25 169 99 206
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 921 2 607 1 149 2 835
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 208 571 134 538

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 15.11.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ammattikorkeakoulukoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0033. ammattikorkeakouluissa suoritetut tutkinnot 2013, Liitetaulukko 1. Ammattikorkeakoulujen uudet opiskelijat ja opiskelijat koulutustyypin ja koulutusalan (opetushallinnon luokitus) mukaan 2012-2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/akop/2013/02/akop_2013_02_2013-11-15_tau_001_fi.html