Kunnat kuin sadun sammakko kuumenevassa padassa

  1. Indeksitarkistukset tehtiin vajaina
  2. Kustannustenjakoa ei tarkistettu ajallaan
  3. Ei mikään pakkolaina vaan selkeä valtionosuuksien leikkaus
  4. Valtionosuuksilla korvattu menetettyjä veroja
  5. Käsitteiden sisältö muuttunut
  6. Korvaaminen ei ole vahvistamista
  7. Puhutaan eri asiasta
  8. Kunnat velkaantuneet
  9. Hallitus auttaa eräin toimin
  10. Valtio voisi palauttaa osan kunnilta ottamansa

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Ei mikään pakkolaina vaan selkeä valtionosuuksien leikkaus

Kun valtio ei maksanut kunnille kustannustenjaon tarkistuksia ajallaan, vaan jaksotti niiden maksun usealle vuodelle, valtionosuuksia tosiasiallisesti leikattiin kyseisinä vuosina. Niinpä vuonna 2001 kunnilta jäi saamatta valtionosuutta 216 miljoonaa euroa ja vuosina 2005 ja 2006 lähes 600 miljoonaa euroa.

Jostain syystä vuoden 2005 tarkistusmaksujen jaksottamisesta käytettiin harhaanjohtavaa nimeä pakkolaina. Kyse oli kuitenkin selkeästä valtionosuuksien leikkauksesta. Näin kunnilta leikattiin vuosien 2001 ja 2005 tarkistusten yhteydessä yli 800 miljoonaa euroa valtionosuuksia.

Edellä todettiin indeksitarkistusten leikanneen pysyvästi kuntien valtionosuuksia 378 miljoonaa euroa. Kaikkiaan kunnilta jäi kustannustenjaon tarkistukset huomioiden saamatta valtionosuuksia 2,4 miljardia euroa.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 14.4.2009