Kunnat kuin sadun sammakko kuumenevassa padassa

  1. Indeksitarkistukset tehtiin vajaina
  2. Kustannustenjakoa ei tarkistettu ajallaan
  3. Ei mikään pakkolaina vaan selkeä valtionosuuksien leikkaus
  4. Valtionosuuksilla korvattu menetettyjä veroja
  5. Käsitteiden sisältö muuttunut
  6. Korvaaminen ei ole vahvistamista
  7. Puhutaan eri asiasta
  8. Kunnat velkaantuneet
  9. Hallitus auttaa eräin toimin
  10. Valtio voisi palauttaa osan kunnilta ottamansa

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Puhutaan eri asiasta

Edellä oleva tarkastelu osoittaa, että metsää ei nähdä puilta. Metsä on koko kuntatalous ja puut yksittäisiä talouden osatekijöitä, kuten verotulot ja valtionosuudet. Myös toinen vanha suomalainen sananparsi sopii keskustelun kuvaamiseen: yksi puhuu aidasta ja toinen aidanseipäästä. Aita on koko kuntatalous ja seiväs yksittäinen toimenpide. Kun huomio kiinnitetään yksityiskohtaan, valtionosuuteen, kokonaisuus jää hahmottumatta.

Entinen kuntaministeri Hannes Manninen totesi ollessaan oppositiopuolueen kansanedustajana valtiovarainministeriön käyttäneen täysin vastuuttomasti sanoja "vahvistaa kuntataloutta". Mannisen mukaan valtiovarainministeriön laskelmissa on ollut ainoastaan se rahamäärä, mikä valtion budjetin kautta kunnille on annettu edellisenä vuonna, ja sitten on laskettu, paljonko seuraavana vuonna. Tämä ei kerro, vahvistuuko kuntatalous vai heikkeneekö se.

Kyse onkin jonkinlaisesta valtiollisesta uuskielestä, jossa valtio määrittelee käsitteiden sisällön. Siinä heikentäminen muuttuu vahvistamiseksi. Ehkä olisi aika puhua selkokieltä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 14.4.2009