Kunnat kuin sadun sammakko kuumenevassa padassa

  1. Indeksitarkistukset tehtiin vajaina
  2. Kustannustenjakoa ei tarkistettu ajallaan
  3. Ei mikään pakkolaina vaan selkeä valtionosuuksien leikkaus
  4. Valtionosuuksilla korvattu menetettyjä veroja
  5. Käsitteiden sisältö muuttunut
  6. Korvaaminen ei ole vahvistamista
  7. Puhutaan eri asiasta
  8. Kunnat velkaantuneet
  9. Hallitus auttaa eräin toimin
  10. Valtio voisi palauttaa osan kunnilta ottamansa

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kustannustenjakoa ei tarkistettu ajallaan

Kuntien ja valtion välisen kustannustenjaon turvaamiseksi on indeksitarkistusten ohella tehtävä neljän vuoden välein kustannustenjaon tarkistus. Vuoden 2001 tarkistuksessa 433 miljoonan erä päätettiin maksaa kunnille kahdessa erässä vuosina 2001 ja 2002. Alun perin tarkoitus oli jaksottaa maksu kolmelle vuodelle.

Vuoden 2005 tarkistuksen 502 miljoonaa jaettiin monelle vuodelle. Loppu oli aikomus siirtää seuraavalle hallituskaudellekin. Lopulta tarkistus maksettiin kunnille kolmessa vuodessa.

Kunnat saivat 136 miljoonaa euroa valtionosuuksina vuonna 2005 ja 86 miljoonaa euroa vuonna 2006. Vuonna 2007 valtio maksoi kunnille 185 miljoonaa verotulojen lisäyksinä ja loput valtionosuuksien lisäyksinä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 14.4.2009