Boende

Ämnesområdet består av statistik över byggnads- och bostadsbeståndet samt användningen av lägenheter, befolkningens boendeförhållanden och boenderymlighet samt bl.a. bostadshushållets sammansättning och livsskede. Omfattar också statistik över bostadspriser, hyresstatistik och bokslutsstatistik över bostadssamfund.

Statistik

Aktiebostadspriser
Statistiken över aktiebostadspriser beskriver prisutvecklingen för gamla aktielägenheter.
Bostadsaktiebolagens ekonomi
Statistiken mäter bostadssamfundets boendekostnader och klarlägger vad som ingår i boendekostnaderna och vad skillnaderna i kostnader beror på.
Bostadshyror
Hyresstatistiken (kvartals- och årsstatistik) beskriver hyresnivån i hyresbostadsbeståndet och hyresförändringarna på kvartals- och årsnivå.
Bostäder och boendeförhållanden
Statistiken över bostäder och bostadsförhållanden är en årsstatistik och den beskriver det befintliga bostadsbeståndet, antalet bostäder och bostadshushållens boendeförhållanden årets sista dag.
Byggnader och fritidshus
Statistiken över byggnader och fritidshus är en årsstatistik och den beskriver det existerande byggnads- och fritidsbestånd årets sista dag.
Fastighetspriser
Statistiken beskriver prisnivåer för egnahemshus och tomter för egnahemshus och prisförändringar på kvartals- och årsbasis.
Prisindex för ägarboende
Prisindexen för ägarboende beskriver anskaffning av ägarboende och kostnader för ägande samt utvecklingen av priset på bostäder.
Statistik över grundläggande utkomststöd
I Statistik över grundläggande utkomststöd presenteras uppgifter om stödtagarnas åldersstruktur och hushållstyp, stödets eurobelopp samt antalet stödtagare efter månad under kalenderåret.

Se också statistik som tangerar ämnesområdet


Ändringar i statistiken

Alla ändringar >>>

Senaste offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

Alla offentliggöranden >>>


Kommande offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

 • Aktiebostadspriser 2017, mars och 1:a kvartalet (på finska, på svenska, på engelska)
  2.5.2017
 • Bostadshyror 2017, 1:a kvartalet (på finska, på svenska, på engelska)
  4.5.2017
 • Bostäder och boendeförhållanden 2016 (på finska, på svenska, på engelska)
  22.5.2017
 • Byggnader och fritidshus 2016 (på finska, på svenska, på engelska)
  24.5.2017
 • Aktiebostadspriser 2017, april (på finska, på svenska, på engelska)
  29.5.2017
 • Fastighetspriser 2017, 1:a kvartalet (på finska, på svenska, på engelska)
  5.6.2017
 • Aktiebostadspriser 2017, maj (på finska, på svenska, på engelska)
  28.6.2017
 • Prisindex för ägarboende 2017, 1:a kvartalet (på finska, på svenska, på engelska)
  30.6.2017
 • Aktiebostadspriser 2017, juni och 2:a kvartalet (på finska, på svenska, på engelska)
  28.7.2017
 • Bostadshyror 2017, 2:a kvartalet (på finska, på svenska, på engelska)
  3.8.2017
 • Aktiebostadspriser 2017, juli (på finska, på svenska, på engelska)
  28.8.2017
 • Fastighetspriser 2017, 2:a kvartalet (på finska, på svenska, på engelska)
  4.9.2017
 • Bostadsaktiebolagens ekonomi 2016 (på finska, på svenska)
  12.9.2017
 • Aktiebostadspriser 2017, augusti (på finska, på svenska, på engelska)
  28.9.2017
 • Prisindex för ägarboende 2017, 2:a kvartalet (på finska, på svenska, på engelska)
  2.10.2017
 • Bostäder och boendeförhållanden 2016, Allmän översikt (på finska, på svenska, på engelska)
  11.10.2017
 • Aktiebostadspriser 2017, september och 3:e kvartalet (på finska, på svenska, på engelska)
  27.10.2017
 • Bostadshyror 2017, 3:e kvartalet (på finska, på svenska, på engelska)
  16.11.2017
 • Aktiebostadspriser 2017, oktober (på finska, på svenska, på engelska)
  28.11.2017
 • Fastighetspriser 2017, 3:e kvartalet (på finska, på svenska, på engelska)
  4.12.2017
 • Aktiebostadspriser 2017, november (på finska, på svenska, på engelska)
  28.12.2017

Statistikkalendarium >>>


Senaste pressmeddelanden

Alla pressmeddelanden >>>

Dela