Finlands officiella statistik

Fastighetspriser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Priserna på gamla egnahemshus sjönk under januari-mars med 0,7 procent från året innan
5.6.2017
Priserna på gamla egnahemshus sjönk under första kvartalet år 2017 i hela landet med i genomsnitt 0,7 procent jämfört med året innan. I huvudstadsregionen steg priserna med 0,6 procent medan de i övriga Finland sjönk med 0,9 procent jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal steg priserna på gamla egnahemshus i hela landet med i genomsnitt 0,5 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter.

Nästa offentliggörande:
4.9.2017

Beskrivning: Statistiken beskriver prisnivåer för egnahemshus och tomter för egnahemshus och prisförändringar på kvartals- och årsbasis.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: boende, egnahemshus, fastigheter, index, priser, prisindex, prisindex för egnahemshus, prisindex för egnahemhustomter, tomter.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistiken över fastighetspriser har förnyats
5.6.2017
Statistiken över fastighetspriser har förnyats.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.8.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/index_sv.html

Dela