Finlands officiella statistik

Fastighetspriser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Priserna på gamla egnahemshus steg under oktober-december med 0,5 procent från året innan
6.3.2017
Priserna på gamla egnahemshus steg under fjärde kvartalet år 2016 i hela landet med i genomsnitt 0,5 procent jämfört med året innan. Inom huvudstadsregionen var priserna oförändrade och i övriga Finland steg de med 0,6 procent jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal sjönk priserna på gamla egnahemshus i hela landet med i genomsnitt 2,3 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter.

Nästa offentliggörande:
5.6.2017

Beskrivning: Statistiken beskriver prisnivåer för egnahemshus och tomter för egnahemshus och prisförändringar på kvartals- och årsbasis.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: boende, egnahemshus, fastigheter, index, priser, prisindex, prisindex för egnahemshus, prisindex för egnahemhustomter, tomter.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Prisindexet för fastigheter revideras
6.3.2017
Statistiken över fastighetspriser förnyas fr.o.m. uppgifterna för första kvartalet 2017.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.5.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/index_sv.html

Dela