Finlands officiella statistik

Fastighetspriser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Priserna på gamla egnahemshus steg under juli-september med 3,1 procent från året innan
5.12.2016
Priserna på gamla egnahemshus steg under tredje kvartalet år 2016 i hela landet med i genomsnitt 3,1 procent jämfört med året innan. I huvudstadsregionen steg priserna med 9,6 procent och i övriga Finland med 2,2 procent jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal steg priserna på gamla egnahemshus i hela landet med i genomsnitt 0,5 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter.

Nästa offentliggörande:
6.3.2017

Beskrivning: Statistiken beskriver prisnivåer för egnahemshus och tomter för egnahemshus och prisförändringar på kvartals- och årsbasis.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: boende, egnahemshus, fastigheter, index, priser, prisindex, prisindex för egnahemshus, prisindex för egnahemhustomter, tomter.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistiken Fastighetspriser utvidgas
29.1.2013
I samband med offentliggörandet av statistiken för första kvartalet 2013 (publiceras 7.6.2013) kompletteras statistiken över fastighetspriser med index över utvecklingen av priserna på nya egnahemshus.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/index_sv.html

Dela