Miljö och naturresurser

Statistiken inom ämnesområdet beskriver miljöns och naturresursernas tillstånd och förändringar, medborgarnas åsikter om miljön samt avfall, utsläpp och miljövård.

Statistik

Avfallsstatistik
Med hjälp av avfallsstatistiken kan man följa avfallsvolymer, sätten för hantering av avfall samt förändringar i andelen problemavfall.
Hydrologiska årsstatistiken
Hydrologiska årsboken innehåller sammandrag om hydrologiska observationer gjorda inom Finlands territorium.
Industrins miljöskyddsutgifter
Industrins miljöskyddsutgifter beskriver efterfrågan på miljöskydd inom industrin.
Lantmäteri: Lantmäteriverkets årsstatistiker
Publikationen Lantmäteri är LMV:s publikation över allmän statistik som omfattar antalet årliga prestationer som gäller fastighets- och kartverksuppgifter inom verkets olika verksamhetsområden.
Luftutsläpp efter näringsgren
I statistiken över luftutsläpp efter näringsgren presenteras utsläppen enligt den näringsgrensindelning som används inom nationalräkenskaperna.
Materialflöden i samhällsekonomin
Statistiken över materialflöden i samhällsekonomin beskriver i massaenhet (ton) hur mycket material som tagits i bruk ur naturen eller på annat vis transporterats eller omvandlats.
Miljöaffärsverksamhet
Statistiken över miljöaffärsverksamhet beskriver den affärsverksamhet med anknytning till miljön som bedrivs i Finland.
Miljöskatter
Statistiken över miljöbaserade skatter och avgifter beskriver beloppet av de miljöskatter och avgifter som den offentliga sektorn samlar in och deras andel av de totala skatteinkomsterna.
Månatliga hydrologiska översikter
Hydrologisk översikt innehåller månatliga hydrologiska observationer i Finland.
Växthusgaser
Rapporteringen av växthusgaser, som enligt Kyoto-protokollet görs till FN:s klimatkonvention, innehåller ett gemensamt rapporteringsformat (CRF-tabellerna) och en bakgrundsrapport (National Inventory Report).

Se också statistik som tangerar ämnesområdet

 • Skogsskydd
  Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske

Ändringar i statistiken

Alla ändringar >>>

Senaste offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

Alla offentliggöranden >>>


Kommande offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

 • Industrins miljöskyddsutgifter 2014 (på finska, på svenska, på engelska)
  10.6.2016
 • Miljöskatter 2014, efter näringsgren (på finska, på svenska, på engelska)
  8.9.2016
 • Luftutsläpp efter näringsgren 2014 (på finska, på svenska, på engelska)
  22.9.2016
 • Materialflöden i samhällsekonomin 2015 (på finska, på svenska, på engelska)
  17.11.2016
 • Avfallsstatistik 2015, Kommunalt avfall (på finska, på svenska, på engelska)
  24.11.2016
 • Växthusgaser 2015 (förhandsuppgifter) (på finska, på svenska, på engelska)
  7.12.2016
 • Miljöaffärsverksamhet 2015 (på finska, på svenska, på engelska)
  16.12.2016

Statistikkalendarium >>>


Senaste pressmeddelanden

Alla pressmeddelanden >>>

Dela