Finlands officiella statistik

Miljöaffärsverksamhet

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Miljöaffärsverksamhetens betydelse har ökat
13.12.2018
Omsättningen av miljöaffärsverksamheten i Finland uppgick till nästan 41 miljarder euro år 2017. Inom miljöaffärsverksamhet gjordes drygt 136 000 årsverken och exporten av miljöaffärsverksamhet uppgick till ungefär nio miljarder euro. Förädlingsvärdet för miljöaffärsverksamhet var mer än 13 miljarder euro, vilket var ungefär sju procent av förädlingsvärdet inom hela samhällsekonomin. Miljöaffärsverksamhetens förädlingsvärde av hela samhällsekonomin har ökat med omkring en procentenhet från år 2012 till 2017. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över miljöaffärsverksamhet.

Nästa offentliggörande:
5.12.2019

Beskrivning: Statistiken över miljöaffärsverksamhet beskriver den affärsverksamhet med anknytning till miljön som bedrivs i Finland. Med miljöaffärsverksamhet avses sådan produktion som förebygger förorening av miljön eller sparar naturresurser. Hit kan höra produktion av varor, tjänster eller teknologi. Statistiken över miljöaffärsverksamhet ingår i den internationella ramen för statistikföring av miljöräkenskaper (System of Environmental Economic Accounting, SEEA), som granskar växelverkan mellan miljö och ekonomi. EU:s förordning om miljöräkenskaper (nr 691/2011, 538/2014) och dess genomförandeförordning (nr 2174/2015) förpliktar EU:s medlemsländer att föra statistik över miljöaffärsverksamhet fr.o.m. år 2014.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: avfallshantering, avfallsvatten, bullerbekämpning, energiproduktion, företag, förnybara naturresurser, icke förnybara naturresurser, luftvård, miljöaffärsverksamhet, miljöskydd, miljövård, omsättning, utsläpp.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistikens källmaterial och beräkningsmetod har förändrats.
16.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/index_sv.html