Finlands officiella statistik

Bostäder och boendeförhållanden

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet ensamboende ökade mest i de äldre åldersgrupperna år 2015
24.5.2016
Enligt Statistikcentralen fanns det 2,6 miljoner bostadshushåll i slutet av år 2015. Av dessa var 42 procent bostadshushåll med en person. Antalet ensamboende ökade med 14 000 från året innan och antalet övriga bostadshushåll ökade med några tusen bostadshushåll. Största delen av de ensamboende är äldre än 35 år. Mest ökade antalet ensamboende som fyllt 65 år, med mer än 10 000 personer. Särskilt i de äldre åldersgrupperna ökar antalet ensamboende på grund av att fler blir änkor/änklingar. Antalet ensamboende under 35 år ökade med omkring tre tusen personer från året innan.

Nästa offentliggörande:
13.10.2016

Beskrivning: Statistiken över bostäder och bostadsförhållanden är en årsstatistik och den beskriver det befintliga bostadsbeståndet, antalet bostäder och bostadshushållens boendeförhållanden årets sista dag. I bostadsbeståndet ingår både permanenta bostäder samt bostäder och lägenheter utan fasta boende. Statistikcentralen får bostadsuppgifter i huvudsak ur Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem dit kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter meddelar uppgifter om de byggnader och bostäder som kräver bygglov. Ett bostadshushåll omfattar alla personer som är permanent bosatta i en och samma bostad. Bostäderna beskrivs bl.a. efter upplåtelseform, hustyp, antalet rum och utrustning och bostadsförhållandena efter bostadshushållets sammansättning, livsskede och medlemmarnas ålder. Statistiken kan sammanställas med alla kommun- och koordinatbaserade regionindelningar samt efter postnummerområde. Statistiken över bostäder och boendeförhållanden är ett totalmaterial.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: boende, boendenivå, boenderymlighet, boendetäthet, bostadsbestånd, bostadshushåll, bostadsrättsbostäder, bostäder, hyresbostäder, levnadsförhållanden, lägenheter, ägarbostäder.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistiken över Bostäder och boendeförhållanden
26.5.2009
Fr.o.m.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostäder och boendeförhållanden [e-publikation].
ISSN=1798-6753. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asas/index_sv.html

Dela