Käsitteet
Hajontaluvut


Hajontaluvut kuvaavat havaintoarvojen keskittymistä tai hajaantumista jakauman keskikohdan ympärille. Hajontalukuja ovat keskihajonta, varianssi, vaihteluväli, kvartiilipoikkeama ja variaatiokerroin.

.

Aihealue

  • Menetelmäkäsitteet

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa oleva

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa