Käsitteet
Vaihteluväli


Vaihteluväli on muuttujan suurimman ja pienimmän arvon välimatka.

Aihealue

  • Menetelmäkäsitteet

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa