Käsitteet
Variaatiokerroin


Variaatiokerroin (lyhennetään CV) on tilastollinen hajontaluku, joka on hyödyllinen tietyissä jatkuvien muuttujien tilastovertailuissa, esim. palkkoja vertailtaessa, kun halutaan ottaa lukuun palkkojen tasoerot. Määritelmän mukaan se tarkoittaa keskiarvoon suhteutettua hajontaa (100*hajonta/keskiarvo), toisin sanoen keskiarvon vaikutus hajontaan skaalataan pois. Variaatiokerroin ei kuitenkaan sovi binomijakaumaa noudattavien tunnuslukujen vertailuun, koska binomijakauman tapauksessa todennäköisyysparametri p ei skaalaudu pois, vaan vaikuttaa cv:n arvoon.Aihealue

 • Menetelmäkäsitteet

Määritelmän voimassaoloaika

 • Voimassa (31.12.2078) asti
 • Variaatiokerroin on tilastollinen hajontaluku, joka on hyödyllinen tietyissä tilastovertailuissa, esim. palkkoja vertailtaessa, kun halutaan ottaa lukuun palkkojen tasoerot. Määritelmän mukaan se tarkoittaa keskiarvoon suhteutettua hajontaa (100*hajonta/keskiarvo).  Määritelmää käyttävät tilastot

  Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 9.10.2019

  Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

  Lähikäsitteet

Lähdeorganisaatio

 • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa