Elämänvaihe vaikuttaa asumistoiveisiin – työura valinnan mahdollisuuksiin

  1. Nuorten ja iäkkäiden asunnot keskivertoa pienempiä
  2. Työllisten ja työttömien asuinoloissa on eroja
  3. Oma asunto hankitaan jo työuran alussa
  4. Nuoret ja vanhat asuvat kerrostaloissa
  5. Asuminen on toiveiden ja mahdollisuuksien yhteensovittamista
  6. Lähteet:

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Lähteet:

Juntto, Anneli 2007. Suomalaisten asumistoiveet ja mahdollisuudet. Tulot ja kulutus. Tilastokeskus ja Ympäristöministeriö.

Juntto, Anneli 2008. Kaikkien asumisunelmat eivät toteudu. Hyvinvointikatsaus 1/2008.

Kyttä, Marketta & Pahkasalo, Katariina & Vaattovaara, Mari 2010. Asuminen – eletty unelma. Teoksessa: Juntto, Anneli (toim.) Asumisen unelmat ja arki. Gaudeamus.

Lapintie, Kimmo & Halsu, Eija 2010. Asumisen monet kulttuurit. Teoksessa: Juntto, Anneli (toim.) Asumisen unelmat ja arki. Gaudeamus.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 23.9.2013