Elämänvaihe vaikuttaa asumistoiveisiin – työura valinnan mahdollisuuksiin

  1. Nuorten ja iäkkäiden asunnot keskivertoa pienempiä
  2. Työllisten ja työttömien asuinoloissa on eroja
  3. Oma asunto hankitaan jo työuran alussa
  4. Nuoret ja vanhat asuvat kerrostaloissa
  5. Asuminen on toiveiden ja mahdollisuuksien yhteensovittamista
  6. Lähteet:

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Työllisten ja työttömien asuinoloissa on eroja

Pääasiallinen toiminta kuvaa henkilön taloudellisen toiminnan laatua vuoden viimeisellä viikolla. Väestö luokitellaan työvoimaan kuuluviin ja työvoiman ulkopuolella oleviin. Ryhmät luokitellaan vielä alaryhmiin kuten työlliset, työttömät, opiskelijat ja eläkeläiset. Luokittelu perustuu eri hallinnollisten rekistereiden tietoihin.

Asumisolosuhteet vaihtelevat asuntokunnan viitehenkilön pääasiallisen toiminnan mukaan. Kuten iän perusteella tehdyn tarkastelun pohjalta voi aavistella, erottuu opiskelijoiden ja eläkeläisten joukko tarkastelussa. Lisäksi työttömien ja työllisten asuinolosuhteet poikkeavat toisistaan. Esimerkiksi 82 prosenttia opiskelijoista ja 59 prosenttia työttömistä asuu vuokralla. Työllisistä vain 27 prosenttia asuu vuokralla.

Opiskelijat ja työttömät poikkeavat työllisistä myös muiden asuinolojen suhteen. Opiskelijoista 79 prosenttia ja työttömistä 59 prosenttia asuu asuinkerrostalossa, työllisistä ainoastaan 39 prosenttia.

Työttömien asuntojen keskimääräinen pinta-ala oli 63,3 neliötä ja huoneluku 2,4. Muita suuremmissa asunnoissa asuivat työlliset, joiden asuntojen keskimääräinen pinta-ala oli 87,4 neliötä ja huoneluku 3,2. Opiskelijoista 77 prosenttia, työttömistä 63 prosenttia ja työllisistä 36 prosenttia asui asunnossa, jossa oli korkeintaan kaksi huonetta.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 23.9.2013