Ympäristö Suomessa 2020 (ISSP)

Tämä tutkimus on osa kansainvälistä yhteiskuntatieteellistä vertailututkimusohjelmaa (International Social Survey Programme). Tämän vuoden tutkimuksen teema on ympäristö.

Mitä tutkitaan?

Kysymme suhtautumisestasi ympäristöön ja ympäristönsuojeluun. Tutkimme esimerkiksi, mitä ympäristöongelmia suomalaiset pitävät merkittävimpinä ja millaisiin toimiin ympäristön suojelemiseksi tulisi ryhtyä. Saatuja tuloksia voidaan verrata muihin osallistujamaihin ja Suomessa vuonna 2010 kerättyihin tietoihin. Jotta saamme luotettavan kuvan kaikkien Suomessa asuvien mielipiteistä, on tärkeää, että asiaan eri tavoin suhtautuvat vastaavat kyselyyn.

Tilastokeskus kerää tiedot tutkimukseen Tampereen yliopiston yhteydessä toimivan Tietoarkiston toimeksiannosta. Vastaava kyselytutkimus on tehty vuodesta 2000 lähtien vuoden välein siten, että tutkimuksen teema vaihtuu vuosittain. Lisätietoja tutkimushankkeesta saa Tietoarkiston verkkosivuilta.

Milloin ja miten tiedot kerätään?

Tilastokeskus kerää tiedot internet- ja postikyselyllä vuoden 2020 syys-joulukuun aikana. Tutkimukseen on valittu satunnaisesti 2800 henkilöä Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta.

Tietosuoja

Tilastokeskuksessa tietoja käsittelevillä on lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus. Tilastokeskus luovuttaa aineiston Tietoarkiston tutkijoille nimettömänä, eikä tutkimukseen osallistuneiden suora tunnistaminen aineistosta ole mahdollista. Kyselyn vastauksista muodostettu aineisto luovutetaan nimettömänä myös kansainväliseen GESIS-tietoarkistoon (englanniksi).

Miten kyselyyn vastataan?

Tutkimukseen valikoituneet henkilöt saavat postitse kotiinsa kirjeen, jossa heitä kehotetaan osallistumaan tutkimukseen. Kyselyyn vastataan joko internetissä tai täyttämällä paperilomake. Kirjeessä on ohjeet internetlomakkeella vastaamiseen sekä henkilökohtainen tunnus ja salasana, joiden avulla lomakkeelle pääsee vastaamaan.

Kirjoita internetissä osoitekenttään: www.tilastokeskus.fi/vastaa

Täytetty paperilomake palautetaan Tilastokeskukseen vastauskuoressa, jonka postimaksu on maksettu.

Lisätietoja

Tutkimuksen tiedonkeruusta vastaavat Tilastokeskuksessa:
Yliaktuaari Markku Nieminen, puh. 029 551 2519

Sähköposti: issp.info@stat.fi