Käynnissä olevia tutkimuksia

Tilastokeskuksen haastattelu- ja tutkimuspalvelut on tiedonkeruutoiminnan johtava suomalainen asiantuntija. Seuraavassa meneillään olevia tutkimuksia:

Arvot ja mielipiteet Suomessa -tutkimus (ESS)

Avainta-palkkatiedonkeruu

Avoimet työpaikat ja rekrytointi toimipaikoissa

Talousarviokysely

Ulkoilututkimus

 

Tietoa muista Tilastokeskuksen tekemistä tiedonkeruista löydät Tiedonkeruut-osiosta.