Arvot ja eettiset periaatteet

Toimintamme perustana on tilasto- ja tutkimusalan kansainvälisten suositusten mukaiset ammattieettiset periaatteet. Käytännön sovellutukset on kirjattu Tilastokeskuksen ammattieettiseen oppaaseen.

 

Tiivistetysti ilmaistuna arvot ja eettiset periaatteet liittyvät seuraaviin asioihin: