Modernit tietotekniset välineet ja ohjelmistot

Käytössämme on ajanmukaiset tietotekniset ja tietoliikenne välineet sekä ohjelmistot. Tiedot kerätään tietokoneavusteisesti. Kaikilla haastattelijoilla on käytössään tietokoneet. Ajanmukainen tietoliikenne mahdollistaa tiedonkeruun ajantasaisen seurannan. Tietojenkeruun ohjelmistona käytetään Blaise-ohjelmaa, jota käytetään kansainvälisesti laajasti eri Tilastovirastojen tietojenkeruussa. Blaise-ohjelmisto mahdollistaa tietojenkeruun monipuolisen laadun valvonnan. Tietojen käsittelyssä ja analyyseissä käytetään parhaita käytettävissä olevia ohjelmistoja.