Tietojenkeruun takeena koulutettu ja kokenut haastattelijakuntamme

Palveluksessamme on noin 200 vakinaista, ammatillisesti haastattelutyöhön orientoitunutta haastattelijaa, joiden keskimääräinen haastattelutyön kokemus on yli 10 vuotta. Haastattelijoistamme 150 sijaitsee eri puolilla maata ja puhelinhaastattelukeskuksessamme on noin 35 haastattelijaa.

Haastattelijoiden valinnan perustana on monivaiheinen rekrytointiprosessi, jossa soveltuvuus haastattelijaksi testataan tarkasti. Haastattelijat saavat perusteellisen koulutuksen haastattelijatyöhön. Koulutus sisältää survey-tutkimuksen ja otosmenettelyjen perusteet, haastattelutekniikan, haastattelija-haastateltava-vuorovaikutuksen, kohteiden tavoittamisen menettelytavat, tietotekniikan käytön ja tietosuojakysymykset. Ammattitaidon kehittymisen takeena ovat jatkokoulutus ja projektikohtainen koulutus. Haastattelijoiden työtä seurataan jatkuvasti ja he saavat säännöllisesti palautetta työstään. Näillä menettelyillä takaamme korkea ja yhdenmukaisen tiedonkeruun laadun.

Haastattelijat tekevät vuosittain henkilö- ja yritysotoksiin perustuen yli 200 000 haastattelua ja keräävät yli puoli miljoonaa hintatietoa noin 2000 liikkeestä. Lisäksi haastattelijat osallistuvat tarvittaessa postikyselyjen kadon alentamistyöhön pyytämällä vastauksia niihin lomakkeisiin, jotka ovat jääneet palauttamatta. Teemme vuosittain useita kymmeniä tuhansia posti- ja web-kyselyjä.