Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Offentliggöranden

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Universitetsstuderande
Universitetsexamina
2012
Universitetsstuderande
Universitetsexamina
2011
Universitetsstuderande
Universitetsexamina
2010
Universitetsstuderande
Universitetsexamina
2009
Universitetsstuderande
Universitetsexamina
2008
Universitetsstuderande
Universitetsexamina
2007
Universitetsstuderande
Universitetsexamina
2006
Universitetsstuderande
Universitetsexamina
2005
Universitetsstuderande
Universitetsexamina

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Universitetsutbildning [e-publikation].
ISSN=2324-013X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yop/tie_sv.html