Finlands officiella statistik

Universitetsutbildning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Kvinnorna stod för nästan 60 procent av alla universitetsexamina år 2018
9.5.2019
Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik avlades år 2018 ungefär 30 800 universitetsexamina, vilket är något under 250 examina färre än året innan. Antalet lägre högskoleexamina minskade nu för tredje året i rad, med tre procent från året innan. Däremot avlades något fler högre högskoleexamina och doktorsexamina jämfört med året innan. Kvinnornas andel av alla som avlagt universitetsexamen och doktorsexamen var 58 resp. 51 procent.

Nästa offentliggörande:
13.5.2020

Beskrivning: Statistiken över universitetsutbildning omfattar uppgifter om nya studerande, studerande och examina gällande utbildning som leder till universitetsexamen.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: examina, högskoleexamina, högskolor, studerande, universitet, utbildning.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Universitetsutbildning [e-publikation].
ISSN=2324-013X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.4.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yop/index_sv.html