Finlands officiella statistik

Miljöaffärsverksamhet

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Omsättningen av miljöaffärsverksamhet 40 miljarder euro
5.12.2019
Omsättningen av miljöaffärsverksamheten i Finland uppgick till 40 miljarder euro år 2018. Inom miljöaffärsverksamhet gjordes drygt 160 000 årsverken. Värdet av exporten var omkring nio miljarder och förädlingsvärdet nästan 16 miljarder euro, vilket är något under åtta procent av förädlingsvärdet inom hela samhällsekonomin. Förädlingsvärdets andel har varit ungefär oförändrad sedan år 2012. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över miljöaffärsverksamhet

Nästa offentliggörande:
10.12.2020

Beskrivning: Statistiken över miljöaffärsverksamhet beskriver den affärsverksamhet med anknytning till miljön som bedrivs i Finland. Med miljöaffärsverksamhet avses sådan produktion som förebygger förorening av miljön eller sparar naturresurser. Hit kan höra produktion av varor, tjänster eller teknologi. Statistiken över miljöaffärsverksamhet ingår i den internationella ramen för statistikföring av miljöräkenskaper (System of Environmental Economic Accounting, SEEA), som granskar växelverkan mellan miljö och ekonomi. EU:s förordning om miljöräkenskaper (nr 691/2011, 538/2014) och dess genomförandeförordning (nr 2174/2015) förpliktar EU:s medlemsländer att föra statistik över miljöaffärsverksamhet fr.o.m. år 2014.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: avfallshantering, avfallsvatten, bullerbekämpning, energiproduktion, företag, förnybara naturresurser, icke förnybara naturresurser, luftvård, miljöaffärsverksamhet, miljöskydd, miljövård, omsättning, utsläpp.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistikens källmaterial och beräkningsmetod har förändrats.
16.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/index_sv.html