Suomen virallinen tilasto

Ympäristöliiketoiminta

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Ympäristöliiketoiminta kasvanut viime vuosina merkittävästi energiantuotannossa
10.12.2020
Suomen ympäristöliiketoiminnan liikevaihto oli 41 miljardia euroa vuonna 2019. Ympäristöliiketoiminnassa tehtiin reilut 160 000 henkilötyövuotta. Viennin arvon oli vajaat yhdeksän miljardia euroa ja arvonlisäys lähes 16 miljardia euroa, joka on vajaat kahdeksan prosenttia koko kansantalouden arvonlisäyksestä. Energiantuotannossa ympäristöliiketoiminnan liikevaihto on kasvanut vuodesta 2013 yli 20 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen ympäristöliiketoimintatilastosta.

Kuvaus: Ympäristöliiketoimintatilasto kuvaa Suomessa harjoitettua ympäristöön liittyvää liiketoimintaa. Ympäristöliiketoiminnalla tarkoitetaan tuotantoa joka estää ympäristön pilaantumista tai säästää luonnonvaroja. Tuotanto voi olla tuotteiden, palveluiden tai teknologian tuottamista. Ympäristöliiketoimintatilasto on osa kansainvälistä ympäristötilinpidon tilastointikehikkoa (System of Environmental Economic Accounting, SEEA), joka tarkastelee ympäristön ja talouden vuorovaikutusta. EU:n asetus ympäristötilinpidosta (N:o 691/2011, 538/2014) ja sen täytäntöönpanoasetus (N:o 2174/2015) velvoittavat EU:n jäsenmaita tilastoimaan ympäristöliiketoimintaa vuodesta 2014 alkaen.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: energiantuotanto, ilmansuojelu, jätehuolto, jätevesi, liikevaihto, meluntorjunta, päästöt, uusiutumattomat luonnonvarat, uusiutuvat luonnonvarat, ympäristöliiketoiminta, ympäristönsuojelu, ympäristötalous.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Tilaston lähdeaineisto ja laskentamenetelmä on muuttunut.
16.12.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ympäristöliiketoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4047. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ylt/index.html