Julkaistu: 27.2.2009

Veroaste laski ja verokertymän kasvu hidastui vuonna 2008

Vuonna 2008 julkisyhteisöjen ja Euroopan Unionin toimielimien keräämien verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen osuus bruttokansantuotteesta eli veroaste oli 42,7 prosenttia. Vuonna 2007 veroaste oli 43,0 prosenttia. Vuonna 2008 veroja sekä pakollisia sosiaaliturvamaksuja kerättiin yhteensä 79,5 miljardia euroa. Veroasteen alenemisen selittää se, että verokertymän kasvu oli alle 3 prosenttia, kun nimellinen bruttokansantuote kasvoi vielä 3,6 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi kansantalouden tilinpidon vuotta 2008 koskevista ennakotiedoista.

Valtion verotulojen kasvuvauhti hidastui yhteen prosenttiin vuonna 2008. Erityisesti yhteisöjen maksamien tuloverojen tuotto kääntyi laskuun vuoden loppupuolella. Paikallishallinnon saamien verotulojen kasvu oli 6,2 prosenttia vuonna 2008 ja syynä tähän oli kunnallisveron ja kiinteistöveron tuoton kasvu. Sosiaaliturvarahastojen saamien pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 3,8 prosenttia. Kotitalouksien maksamien tuloverojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymän kasvu selittyy kotitalouksien saaman palkkasumman yli 7 prosentin kasvulla.

Nettoveroaste, joka tarkoittaa veroastetta vähennettynä julkisyhteisöjen kotitalouksille ja yrityksille maksamilla tukipalkkioilla, tulon- ja pääomansiirroilla, oli 21,6 prosenttia vuonna 2008. Nettoveroasteen aleneminen johtui julkisten siirtojen verokertymän kasvua nopeammasta kasvusta. Eläkemenojen kasvu oli suurin julkisten siirtojen kasvuun vaikuttanut tekijä.

Tarkemmat verotiedot nimikkeittäin löytyvät tietokantataulukoista vuodesta 1975 lähtien.

Verot ja pakolliset sosiaaliturvamaksut sektoreittain, 2007 - 2008 1)

  Miljoonaa euroa Osuus BKT:sta, %
Sektori Vuosi    
S13+S212 Yhteensä 2007 77 265 43,0
2008 79 498 42,7
S1311 Valtionhallinto 2007 40 768 22,7
2008 41 206 22,1
S1313 Paikallishallinto 2007 16 478 9,2
2008 17 505 9,4
S1314 Sosiaaliturvarahastot 2007 19 819 11,0
2008 20 581 11,1
S212 Euroopan unionin toimielimet 2007 200 0,1
2008 206 0,1
1) Ennakkotieto

Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Asko Kauppinen (09) 1734 3216, skt.95@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (231,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 27.2.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Verot ja veronluonteiset maksut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1131. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.6.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vermak/2008/vermak_2008_2009-02-27_tie_001_fi.html