Finlands officiella statistik

Statistik över skuldsättning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Huvudstadsregionen hade de största bostadslånen
18.6.2020
Enligt Statistikcentralens statistik över skuldsättning hade bostadshushåll med bostadsskuld år 2019 i genomsnitt en bostadsskuld på 102 240 euro. Den genomsnittliga bostadsskulden ökade reellt med 1,2 procent från året innan. Mest bostadsskuld hade bostadshushållen i huvudstadsregionen, i genomsnitt 148 500 euro. I huvudstadsregionen ökade bostadsskulderna mest, med 3,4 procent från året innan. I övriga Finland var förändringarna i de genomsnittliga bostadsskulderna små. Minst bostadsskuld hade bostadshushållen i Norra och Östra Finland, i genomsnitt 81 700 euro.

Nästa offentliggörande:
Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2020.

Beskrivning: Statistiken över skuldsättning beskriver privatpersoners och bostadshushållens skulder. Statistikens primärmaterial har uttagits ur skatteförvaltningens databas och slagits samman med uppgifterna i totalstatistiken över inkomstfördelningen. Skattemyndigheterna får uppgifterna om krediter och räntor efter typ av lån från finansinstitut och andra kreditgivares årsanmälan. Totalmaterialet över inkomstfördelningen är ett registermaterial som täcker hela befolkningen och alla uppgifter samlas in från administrativa register. Sammanslagningen av register görs med hjälp av personbeteckningen. Statistiken över skuldsättning utkommer bara som webbpublikation. I statistikpublikationen beskrivs bostadshushållens och personernas skuldsättning efter kön, ålder, familjetyp och olika områdesnivåer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bostadshushåll, bostadslån, hushåll, krediter, kreditgivning, lån, räntor, skulder, skuldsättning, skuldsättningsgrad.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Publiceringen av statistik över skuldsättning skjuts fram
11.2.2020
Publiceringen av statistik över skuldsättningsgraden i statistiken över skuldsättning skjuts fram.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över skuldsättning [e-publikation].
ISSN=2489-3293. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velk/index_sv.html