Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 4. Skadeförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass 2019

  2019
Premieinkomst, 1000 eur Utbetalda ersättningar, 1000 eur Antalet anmälda skador, st Antal avtal eller försäkringar, st Antal försäkrade, st
Skadeförsäkring totalt 3 595 831 -2 624 897 .. 1) 28 002 854 15 398 102
Direkt skadeförsäkring totalt 3 446 257 -2 626 960 1 901 569 27 025 290 15 398 102
Lagstadgat olycksfall 472 942 -416 479 147 874 234 981 1 463 086
Idrottsutövares olycksfall 2 028 -1 122 504 60 600
Övrigt olycksfall 168 648 -100 906 148 691 1 886 532 9 012 005
Sjukdom 391 331 -312 182 635 767 2 145 842 4 922 411
Landfordon 675 942 -540 847 405 317 2 652 620 .
Spårburna fordon .. .. .. .. .
Luftfartyg .. .. .. .. .
Fartyg 87 045 -58 785 7 849 203 015 .
Godstransport 44 291 -22 814 51 239 1 556 130 .
Brand och naturkrafter 322 614 -228 506 24 943 2 879 529 .
Annan skada på egendom 480 714 -342 448 348 266 2 774 147 .
Motorfordonsansvar 560 639 -386 708 88 200 4 917 210 .
Luftfartygsansvar 0 0 0 0 .
Sjötrafikfartygsansvar 4 030 -1 406 138 47 725 .
Allmän ansvarighet 77 527 -117 394 19 365 3 363 267 .
Kredit 277 -1 1 15 123 .
Borgen 25 096 -3 447 180 7 650 .
Andra förmögenhetsskador 60 724 -41 303 11 016 911 124 .
Rättskydd 71 553 -52 605 12 219 3 430 332 .
Turistassistans 0 0 0 0 .
Mottagen återförsäkring vid skadeförsäkring totalt 149 574 2 063 .. 977 564 .
Inhemsk återförsäkring 91 213 -52 887 115 151 .
Utländsk återförsäkring 58 362 54 951 .. 977 413 .
1) .. Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Försäkringsverksamhet 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Lauttamäki 029 551 3029, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2019, Tabellbilaga 4. Skadeförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2019/vato_2019_2020-10-29_tau_004_sv.html