Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Försäkringsverksamhet

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Försäkringsbolagens vinster minskade år 2020
28.10.2021
Skade-, liv- och arbetspensionsförsäkringsbolagens sammanlagda vinst för räkenskapsperioden minskade år 2020 till 1,0 miljarder euro från 1,1 miljarder euro året innan. Försäkringsbolagens placeringstillgångar uppgick till 134 miljarder euro 31.12.2020. Dessutom hade livförsäkringsbolagen placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar till ett belopp av 43 miljarder euro.

Beskrivning: Den beskriver verksamheten i skade-, liv- och pensionsförsäkringsbolagen. I statistiken publiceras uppgifter från resultat- och balansräkning, uppgifter enligt försäkringsklass och uppgifter om försäkringsbeståndet.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: försäkringsbolagen, försäkring, resultaträkningar, balansräkningar, försäkringsklasser.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistikcentralen publicerar ny statistik över försäkringsverksamhet
6.5.2013
Statistikcentralen har tagit över ansvaret för statistikföringen av försäkringsbolagen från Finansinspektionen.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/index_sv.html