Finlands officiella statistik

Försäkringsverksamhet

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Försäkringsbolagens vinster ökade år 2017
31.10.2018
Skade-, liv- och arbetspensionsförsäkringsbolagens sammanlagda vinst för räkenskapsperioden ökade år 2017 till 1,3 miljarder euro från 0,8 miljarder euro året innan. Försäkringsbolagens placeringstillgångar uppgick till 124 miljarder euro 31.12.2017. Dessutom hade livförsäkringsbolagen placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar till ett belopp av 38 miljarder euro.

Nästa offentliggörande:
31.10.2019

Beskrivning: Den beskriver verksamheten i skade-, liv- och pensionsförsäkringsbolagen. I statistiken publiceras uppgifter från resultat- och balansräkning, uppgifter enligt försäkringsklass och uppgifter om försäkringsbeståndet.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: försäkringsbolagen, försäkring, resultaträkningar, balansräkningar, försäkringsklasser.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistikcentralen publicerar ny statistik över försäkringsverksamhet
6.5.2013
Statistikcentralen har tagit över ansvaret för statistikföringen av försäkringsbolagen från Finansinspektionen.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/index_sv.html